Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský krajVe dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.

Poslanci uvedeného výboru ve středu 25. dubna absolvovali prezentaci a setkání s pracovníky odboru sociálních věcí na Krajském úřadě MSK, během kterého byli seznámeni s řešením sociální problematiky v kraji, fungováním sociálních služeb a jejich financováním, a to včetně tématu náhradní rodinné péče.

Po obědě se vydali na návštěvu Hospice sv. Lukáše v Ostravě, který pečuje o lidi v terminálním stádiu jejich života. Poté přejeli do Pržna v okrese Frýdek – Místek, kde navštívili zařízení se zvláštním režimem Náš svět, jež poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Domov zde našlo 142 uživatelů a dalších 39 uživatelů bydlí ve Frýdku – Místku.

Všude obdrželi nezbytné informace o provozu a financování těchto služeb, z firmy UAX s.r.o. v Bernarticích nad Odrou, která vznikla v roce 1996 a specializuje se na výrobu oblečení pro volný čas, si na památku odvezli i tričko s potiskem dle návrhu designera Radka Leskovjana.

Dalšími navštívenými místy bylo Centrum pro rodinu a sociální péči, které prostřednictvím dvou středisek podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy.

Ve čtvrtek Michael Rataj se svými kolegy navštívil mobilní hospic Strom života sídlící v Novém Jičíně. Ten přináší alternativu, která umožňuje lidem s nevyléčitelnou nemocí zůstat doma, přičemž služby svým klientům poskytuje v nepřetržitém režimu. Je tak v nelehkých chvílích velkou pomocí nejen pacientům, ale i jejich blízkým.

Michael Rataj shrnul výjezdní zasedání slovy: „Bylo to velmi zajímavé a zároveň poučné setkání s odborníky zajišťujícími široké spektrum sociálních služeb. Musím velmi ocenit práci těchto lidí, obecně všech zaměstnanců sociálních služeb, poněvadž jejich oddanost službě potřebným je příkladná. Zvláště pak jsem musel obdivovat ohromnou psychickou sílu, kterou musí zaměstnanci sociálních služeb disponovat, například při kontaktu s nevyléčitelně nemocnými lidmi v terminálním stádiu. Jsou pro ně a pro jejich nejbližší laskavými a obětavými průvodci v poslední etapě života.

Současně musím vysoce ocenit i přístup Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem pro sociální oblast Jiřím Navrátilem, řediteli jednotlivých příspěvkových organizací a zaměstnanci odboru sociálních věcí MSK, kteří odvádějí nesmírně důležitou práci, jejíž výsledky ocenili kolegové poslanci z ostatních krajů České republiky. Také pro ně byla tato cesta vysoce inspirativní. Ne všechny poskytované služby jsou v ostatních krajích běžnou záležitostí.

  Jsem rád, že Moravskoslezský kraj je v sociální oblasti na tak vysoké úrovni. Pokud bych mohl být nějak nápomocen, případně se budu moci podílet na řešení problémů, se kterými jsme byli seznámeni, samozřejmě tak rád učiním a udělám vše pro to, aby se kvalita poskytovaných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a obecně v České republice nadále zlepšovala.

 

 

 

 

 

Další příspěvky

Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a Bruntálu
V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš navštívil Opavské Slezsko
Na základě pozvání poslance Parlamentu ČR a starosty obce Branka u Opavy Michaela Rataje navštívil ve dnech 19. a 20. ledna Opavské Slezsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš (oba STAN).
Zóny setkávání v České republice
Včera jsem na podvýboru pro dopravu, jehož jsem členem, otevřel téma "zón setkávání" jako nástroje zklidnění dopravy a současně kvalitnějšího občanského využití sdílených veřejných prostranství v podmínkách České republiky.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.