Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský krajVe dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.

Poslanci uvedeného výboru ve středu 25. dubna absolvovali prezentaci a setkání s pracovníky odboru sociálních věcí na Krajském úřadě MSK, během kterého byli seznámeni s řešením sociální problematiky v kraji, fungováním sociálních služeb a jejich financováním, a to včetně tématu náhradní rodinné péče.

Po obědě se vydali na návštěvu Hospice sv. Lukáše v Ostravě, který pečuje o lidi v terminálním stádiu jejich života. Poté přejeli do Pržna v okrese Frýdek – Místek, kde navštívili zařízení se zvláštním režimem Náš svět, jež poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s tělesným, smyslovým a duševním onemocněním. Domov zde našlo 142 uživatelů a dalších 39 uživatelů bydlí ve Frýdku – Místku.

Všude obdrželi nezbytné informace o provozu a financování těchto služeb, z firmy UAX s.r.o. v Bernarticích nad Odrou, která vznikla v roce 1996 a specializuje se na výrobu oblečení pro volný čas, si na památku odvezli i tričko s potiskem dle návrhu designera Radka Leskovjana.

Dalšími navštívenými místy bylo Centrum pro rodinu a sociální péči, které prostřednictvím dvou středisek podporuje manželství, rodinu a mezilidské vztahy.

Ve čtvrtek Michael Rataj se svými kolegy navštívil mobilní hospic Strom života sídlící v Novém Jičíně. Ten přináší alternativu, která umožňuje lidem s nevyléčitelnou nemocí zůstat doma, přičemž služby svým klientům poskytuje v nepřetržitém režimu. Je tak v nelehkých chvílích velkou pomocí nejen pacientům, ale i jejich blízkým.

Michael Rataj shrnul výjezdní zasedání slovy: „Bylo to velmi zajímavé a zároveň poučné setkání s odborníky zajišťujícími široké spektrum sociálních služeb. Musím velmi ocenit práci těchto lidí, obecně všech zaměstnanců sociálních služeb, poněvadž jejich oddanost službě potřebným je příkladná. Zvláště pak jsem musel obdivovat ohromnou psychickou sílu, kterou musí zaměstnanci sociálních služeb disponovat, například při kontaktu s nevyléčitelně nemocnými lidmi v terminálním stádiu. Jsou pro ně a pro jejich nejbližší laskavými a obětavými průvodci v poslední etapě života.

Současně musím vysoce ocenit i přístup Moravskoslezského kraje v čele s náměstkem pro sociální oblast Jiřím Navrátilem, řediteli jednotlivých příspěvkových organizací a zaměstnanci odboru sociálních věcí MSK, kteří odvádějí nesmírně důležitou práci, jejíž výsledky ocenili kolegové poslanci z ostatních krajů České republiky. Také pro ně byla tato cesta vysoce inspirativní. Ne všechny poskytované služby jsou v ostatních krajích běžnou záležitostí.

  Jsem rád, že Moravskoslezský kraj je v sociální oblasti na tak vysoké úrovni. Pokud bych mohl být nějak nápomocen, případně se budu moci podílet na řešení problémů, se kterými jsme byli seznámeni, samozřejmě tak rád učiním a udělám vše pro to, aby se kvalita poskytovaných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a obecně v České republice nadále zlepšovala.

 

 

 

 

 

Další příspěvky

Den boje za svobodu a demokracii
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva jsem uctil společně s dalšími politiky hnutí STAN položením kytice a zapálením svíčky u Památníku sametové revoluce v Praze na Národní třídě a u Srdce pro Václava Havla na piazzettě Národního divadla.
Setkání se studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
V roli poslance, ale i starosty, jsem dnes měl příležitost setkat se na půdě FSV se studenty, kteří se zajímají o komunální politiku. Na přednášce s názvem Starosta malé obce v akademické reflexi jsme hovořili o úloze starosty, ale v rámci diskuze jsme se dostali i k dalším tématům, například ke slučování obcí. Řediteli FSV UK Petru Jüptnerovi děkuji za pozvání a příjemné setkání.
Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentněji
Na plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Michael Rataj v rámci projednávání zákona předložil společně s kolegy Ivanem Adamcem, Michalem Kučerou a Robertem Telekym dva pozměňovací návrhy, které byly Hospodářským výborem schváleny a doporučeny k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.