Návštěva KřišťanovicDalší cesta poslance Michaela Rataje v rámci poslaneckých cest po regionu tentokrát vedla do Křišťanovic u Slezské Harty. V pondělí 28. března se zde na pozvání paní starostky Jitky Rozkošné a pana místostarosty Ivana Mišurce setkal se starosty okolních obcí a občany Křišťanovic.

Pozvání do Křišťanovic přijali starostové z okolních vesnic tohoto regionu, který bývá označován jako Moravská Sibiř. Konkrétně paní starostka Valšova Iveta Kučerová, starostka Roudna Ing. Dagmar Staňková a starosta Dvorců Jan Božovský.

Hlavní témata, která na setkání zazněla, se týkala jak lokálních, tak celospolečenských témat. Z lokálních problémů starostové zmiňovali špatný stav krajských silnic III. třídy, které jsou v této oblasti v havarijním stavu. Přehlížení této problematiky ze strany krajského vedení a krajem zřizované příspěvkové organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje provází poslance Rataje během každé cesty za občany do lokalit, kam ostatní politici nezajíždějí a problémům obyvatel těchto částí kraje nevěnují pozornost.

Starostové řešili problematiku veřejně prospěšných prací a problematiku sociálně slabých občanů, kde navrhovali opatření, která by mohla být zapracována do systému sociálních dávek. Obce mají zkušenost s činností Agentury pro sociální začleňování, avšak i nadále existují problémy, kterým je třeba věnovat pozornost.

Velkým problémem této oblasti je dostupnost zdravotnictví. Obce jsou na hraně svých možností, jak podporovat dostupnost lékařské péče. Mnoho občanů na péči nedosáhne nebo musí cestovat velké vzdálenosti, aby na péči dosáhli. Při stávajících cenách pohonných hmot se dostupnost lékařské péče znatelně prodražuje. Zvláště když místo v Bruntále ji občané z pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje musí hledat až v Olomouci. Jedná se o velký problém, kterému je třeba věnovat velkou pozornost na centrální úrovni.

V rámci další diskuse starostové upozorňovali na problematiku zdravotně-sociálního pomezí, zejména rozdílného odměňování zaměstnanců v sociálních službách u zaměstnavatelů soukromých a státních, respektive krajských organizací. Novela zákona o sociálních službách a dlouhodobé péči, která by dané problémy řešila, není zatím dle MPSV v legislativním plánu, nicméně výbor pro sociální politiku, jehož je poslanec Michael Rataj členem, klade na přípravu novely velký důraz a při středeční návštěvě MPSV to takto bylo vedoucím zaměstnancům ministerstva také sděleno. Dále se řešila problematika příspěvku na bydlení, u kterého je nutný zásah státu, především ve změně u cenových map, kterým se poslanec Rataj s dalšími kolegy v Parlamentu bude věnovat.

Přítomní občané obce Křišťanovic diskutovali s poslancem Ratajem energetickou oblast, zejména výměny zdrojů tepla a energie za ekologické zdroje. Diskuse se týkala dotací na tepelná čerpadla, solární panely či využívání dřeva. Z diskuse vyplynulo, že stát musí u této problematiky myslet na oblasti, ve kterých není zaveden plyn a průměrná mzda zde zdaleka nedosahuje republikového, potažmo krajského průměru. Ač byla místy debata vzrušená, a někteří občané setkání s poslancem pojali jako příležitost vyjádřit nesouhlas s politikou vládnoucí pětikoalice, jednalo se o oboustranně obohacující diskusi.

Další příspěvky

Novelu zákona o ochraně spotřebitele iniciovanou M. Ratajem podpořily obě komory Parlamentu České republiky
Michael Rataj spolu s dalšími poslanci, Janem Bauerem (ODS), Milošem Novým (TOP09), Olgou Richterovou (Piráti) a Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL) předložil v loňském roce návrh novely, kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh získal podporu v obou komorách Parlamentu České republiky, a to napříč politickým spektrem, a nyní míří pro podpis prezidenta republiky.
Návštěva společnosti BRANO Group, a.s.
Poslanec Michael Rataj navštívil v pondělí 8. dubna společnost Brano Group, a.s. v Hradci nad Moravicí, kde se setkal s předsedou představenstva a bývalým poslancem za hnutí ANO Pavlem Juříčkem. Společnost Brano Group patří mezi největší ryze české společnosti specializující se na výrobu autodílů a příslušenství v oboru automobilového průmyslu. Podnikatelské aktivity má společnost v mnoha zemích světa, včetně Číny a Spojených států amerických. Na Opavsku patří Brano Group k největším zaměstnavatelům.
Poslanecký pondělek v Melči, Mikolajicích a Štáblovicích
Již sedmé pondělí v tomto roce se poslanec Michael Rataj věnoval poslanecké práci ve svém volebním regionu. Tentokrát navštívil menší obce Melč, Mikolajice a Štáblovice v jihozápadní části území Opavského Slezska.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.