Návštěva KřišťanovicDalší cesta poslance Michaela Rataje v rámci poslaneckých cest po regionu tentokrát vedla do Křišťanovic u Slezské Harty. V pondělí 28. března se zde na pozvání paní starostky Jitky Rozkošné a pana místostarosty Ivana Mišurce setkal se starosty okolních obcí a občany Křišťanovic.

Pozvání do Křišťanovic přijali starostové z okolních vesnic tohoto regionu, který bývá označován jako Moravská Sibiř. Konkrétně paní starostka Valšova Iveta Kučerová, starostka Roudna Ing. Dagmar Staňková a starosta Dvorců Jan Božovský.

Hlavní témata, která na setkání zazněla, se týkala jak lokálních, tak celospolečenských témat. Z lokálních problémů starostové zmiňovali špatný stav krajských silnic III. třídy, které jsou v této oblasti v havarijním stavu. Přehlížení této problematiky ze strany krajského vedení a krajem zřizované příspěvkové organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje provází poslance Rataje během každé cesty za občany do lokalit, kam ostatní politici nezajíždějí a problémům obyvatel těchto částí kraje nevěnují pozornost.

Starostové řešili problematiku veřejně prospěšných prací a problematiku sociálně slabých občanů, kde navrhovali opatření, která by mohla být zapracována do systému sociálních dávek. Obce mají zkušenost s činností Agentury pro sociální začleňování, avšak i nadále existují problémy, kterým je třeba věnovat pozornost.

Velkým problémem této oblasti je dostupnost zdravotnictví. Obce jsou na hraně svých možností, jak podporovat dostupnost lékařské péče. Mnoho občanů na péči nedosáhne nebo musí cestovat velké vzdálenosti, aby na péči dosáhli. Při stávajících cenách pohonných hmot se dostupnost lékařské péče znatelně prodražuje. Zvláště když místo v Bruntále ji občané z pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje musí hledat až v Olomouci. Jedná se o velký problém, kterému je třeba věnovat velkou pozornost na centrální úrovni.

V rámci další diskuse starostové upozorňovali na problematiku zdravotně-sociálního pomezí, zejména rozdílného odměňování zaměstnanců v sociálních službách u zaměstnavatelů soukromých a státních, respektive krajských organizací. Novela zákona o sociálních službách a dlouhodobé péči, která by dané problémy řešila, není zatím dle MPSV v legislativním plánu, nicméně výbor pro sociální politiku, jehož je poslanec Michael Rataj členem, klade na přípravu novely velký důraz a při středeční návštěvě MPSV to takto bylo vedoucím zaměstnancům ministerstva také sděleno. Dále se řešila problematika příspěvku na bydlení, u kterého je nutný zásah státu, především ve změně u cenových map, kterým se poslanec Rataj s dalšími kolegy v Parlamentu bude věnovat.

Přítomní občané obce Křišťanovic diskutovali s poslancem Ratajem energetickou oblast, zejména výměny zdrojů tepla a energie za ekologické zdroje. Diskuse se týkala dotací na tepelná čerpadla, solární panely či využívání dřeva. Z diskuse vyplynulo, že stát musí u této problematiky myslet na oblasti, ve kterých není zaveden plyn a průměrná mzda zde zdaleka nedosahuje republikového, potažmo krajského průměru. Ač byla místy debata vzrušená, a někteří občané setkání s poslancem pojali jako příležitost vyjádřit nesouhlas s politikou vládnoucí pětikoalice, jednalo se o oboustranně obohacující diskusi.

Další příspěvky

8.B navštívila Poslaneckou sněmovnu
V pátek 13. května zavítali žáci 8. B ZŠ Hradec nad Moravicí do Poslanecké Sněmovny PČR. Vzhledem k probíhající 19. schůzi měli z galerie možnost zhlédnout přímo jednání pléna a vyslechnout část diskuse k uprchlické strategii.
Cesta v regionu, tentokrát do Těškovic
Další cesta v regionu Opavského Slezska vedla v pondělí 9. května do obce Těškovice. Poslanec Michael Rataj navštívil obec na pozvání dlouholetého starosty Ing. Martina Sedláka, který v letošním roce končí ve funkci starosty své páté volební období. Dlouholetá práce byla viditelná na každém projektu, který měl poslanec Rataj v obci Těškovice možnost vidět.
Ohlédnutí za mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny
V prvním květnovém týdnu se konala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny svolaná vládní koalicí. Na programu schůze bylo celkem šest bodů, z nichž byly po mnohahodinové schůzi odhlasovány pouze dva. Drtivou většinu času mimořádné schůze totiž vyplňovaly obstrukce opozičních poslanců.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.