Návštěva KřišťanovicDalší cesta poslance Michaela Rataje v rámci poslaneckých cest po regionu tentokrát vedla do Křišťanovic u Slezské Harty. V pondělí 28. března se zde na pozvání paní starostky Jitky Rozkošné a pana místostarosty Ivana Mišurce setkal se starosty okolních obcí a občany Křišťanovic.

Pozvání do Křišťanovic přijali starostové z okolních vesnic tohoto regionu, který bývá označován jako Moravská Sibiř. Konkrétně paní starostka Valšova Iveta Kučerová, starostka Roudna Ing. Dagmar Staňková a starosta Dvorců Jan Božovský.

Hlavní témata, která na setkání zazněla, se týkala jak lokálních, tak celospolečenských témat. Z lokálních problémů starostové zmiňovali špatný stav krajských silnic III. třídy, které jsou v této oblasti v havarijním stavu. Přehlížení této problematiky ze strany krajského vedení a krajem zřizované příspěvkové organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje provází poslance Rataje během každé cesty za občany do lokalit, kam ostatní politici nezajíždějí a problémům obyvatel těchto částí kraje nevěnují pozornost.

Starostové řešili problematiku veřejně prospěšných prací a problematiku sociálně slabých občanů, kde navrhovali opatření, která by mohla být zapracována do systému sociálních dávek. Obce mají zkušenost s činností Agentury pro sociální začleňování, avšak i nadále existují problémy, kterým je třeba věnovat pozornost.

Velkým problémem této oblasti je dostupnost zdravotnictví. Obce jsou na hraně svých možností, jak podporovat dostupnost lékařské péče. Mnoho občanů na péči nedosáhne nebo musí cestovat velké vzdálenosti, aby na péči dosáhli. Při stávajících cenách pohonných hmot se dostupnost lékařské péče znatelně prodražuje. Zvláště když místo v Bruntále ji občané z pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje musí hledat až v Olomouci. Jedná se o velký problém, kterému je třeba věnovat velkou pozornost na centrální úrovni.

V rámci další diskuse starostové upozorňovali na problematiku zdravotně-sociálního pomezí, zejména rozdílného odměňování zaměstnanců v sociálních službách u zaměstnavatelů soukromých a státních, respektive krajských organizací. Novela zákona o sociálních službách a dlouhodobé péči, která by dané problémy řešila, není zatím dle MPSV v legislativním plánu, nicméně výbor pro sociální politiku, jehož je poslanec Michael Rataj členem, klade na přípravu novely velký důraz a při středeční návštěvě MPSV to takto bylo vedoucím zaměstnancům ministerstva také sděleno. Dále se řešila problematika příspěvku na bydlení, u kterého je nutný zásah státu, především ve změně u cenových map, kterým se poslanec Rataj s dalšími kolegy v Parlamentu bude věnovat.

Přítomní občané obce Křišťanovic diskutovali s poslancem Ratajem energetickou oblast, zejména výměny zdrojů tepla a energie za ekologické zdroje. Diskuse se týkala dotací na tepelná čerpadla, solární panely či využívání dřeva. Z diskuse vyplynulo, že stát musí u této problematiky myslet na oblasti, ve kterých není zaveden plyn a průměrná mzda zde zdaleka nedosahuje republikového, potažmo krajského průměru. Ač byla místy debata vzrušená, a někteří občané setkání s poslancem pojali jako příležitost vyjádřit nesouhlas s politikou vládnoucí pětikoalice, jednalo se o oboustranně obohacující diskusi.

Další příspěvky

Setkání se starosty Venkovského Mikroregionu Moravice
V pondělí 3. června navštívil poslanec Michael Rataj obec Skřipov, kde se setkal se starostou Skřipova Ing. Radimem Čechem, starostou obce Větřkovice Miroslavem Černochem a starostou městyse Březová Ing. Janem Turovským. Všechny obce jsou stejně jako obec Branka u Opavy členy Venkovského Mikroregionu Moravice, takže setkání se odehrávalo v přátelské atmosféře nad tématy, která starostové obcí potřebují a chtějí řešit.
Návštěvy žáků na plénu Poslanecké sněmovny aneb “pane poslanče, jak to děláte, že vám z toho nepraskne hlava?”
Tento týden je v rámci mimořádné schůze na plénu Poslanecké sněmovny projednávána komplexní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, mediálně známější jako důchodová reforma. I přes to, že byl Michael Rataj určen zpravodajem tohoto tisku, a tráví tak dlouhé hodiny u stolku zpravodajů, našel si prostor pro krátká setkání s žáky dvou základních škol, kteří se za ním tento týden z Moravskoslezského kraje vypravili.
Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.