Návštěva KřišťanovicDalší cesta poslance Michaela Rataje v rámci poslaneckých cest po regionu tentokrát vedla do Křišťanovic u Slezské Harty. V pondělí 28. března se zde na pozvání paní starostky Jitky Rozkošné a pana místostarosty Ivana Mišurce setkal se starosty okolních obcí a občany Křišťanovic.

Pozvání do Křišťanovic přijali starostové z okolních vesnic tohoto regionu, který bývá označován jako Moravská Sibiř. Konkrétně paní starostka Valšova Iveta Kučerová, starostka Roudna Ing. Dagmar Staňková a starosta Dvorců Jan Božovský.

Hlavní témata, která na setkání zazněla, se týkala jak lokálních, tak celospolečenských témat. Z lokálních problémů starostové zmiňovali špatný stav krajských silnic III. třídy, které jsou v této oblasti v havarijním stavu. Přehlížení této problematiky ze strany krajského vedení a krajem zřizované příspěvkové organizace Správy silnic Moravskoslezského kraje provází poslance Rataje během každé cesty za občany do lokalit, kam ostatní politici nezajíždějí a problémům obyvatel těchto částí kraje nevěnují pozornost.

Starostové řešili problematiku veřejně prospěšných prací a problematiku sociálně slabých občanů, kde navrhovali opatření, která by mohla být zapracována do systému sociálních dávek. Obce mají zkušenost s činností Agentury pro sociální začleňování, avšak i nadále existují problémy, kterým je třeba věnovat pozornost.

Velkým problémem této oblasti je dostupnost zdravotnictví. Obce jsou na hraně svých možností, jak podporovat dostupnost lékařské péče. Mnoho občanů na péči nedosáhne nebo musí cestovat velké vzdálenosti, aby na péči dosáhli. Při stávajících cenách pohonných hmot se dostupnost lékařské péče znatelně prodražuje. Zvláště když místo v Bruntále ji občané z pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje musí hledat až v Olomouci. Jedná se o velký problém, kterému je třeba věnovat velkou pozornost na centrální úrovni.

V rámci další diskuse starostové upozorňovali na problematiku zdravotně-sociálního pomezí, zejména rozdílného odměňování zaměstnanců v sociálních službách u zaměstnavatelů soukromých a státních, respektive krajských organizací. Novela zákona o sociálních službách a dlouhodobé péči, která by dané problémy řešila, není zatím dle MPSV v legislativním plánu, nicméně výbor pro sociální politiku, jehož je poslanec Michael Rataj členem, klade na přípravu novely velký důraz a při středeční návštěvě MPSV to takto bylo vedoucím zaměstnancům ministerstva také sděleno. Dále se řešila problematika příspěvku na bydlení, u kterého je nutný zásah státu, především ve změně u cenových map, kterým se poslanec Rataj s dalšími kolegy v Parlamentu bude věnovat.

Přítomní občané obce Křišťanovic diskutovali s poslancem Ratajem energetickou oblast, zejména výměny zdrojů tepla a energie za ekologické zdroje. Diskuse se týkala dotací na tepelná čerpadla, solární panely či využívání dřeva. Z diskuse vyplynulo, že stát musí u této problematiky myslet na oblasti, ve kterých není zaveden plyn a průměrná mzda zde zdaleka nedosahuje republikového, potažmo krajského průměru. Ač byla místy debata vzrušená, a někteří občané setkání s poslancem pojali jako příležitost vyjádřit nesouhlas s politikou vládnoucí pětikoalice, jednalo se o oboustranně obohacující diskusi.

Další příspěvky

Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a Bruntálu
V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš navštívil Opavské Slezsko
Na základě pozvání poslance Parlamentu ČR a starosty obce Branka u Opavy Michaela Rataje navštívil ve dnech 19. a 20. ledna Opavské Slezsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš (oba STAN).
Zóny setkávání v České republice
Včera jsem na podvýboru pro dopravu, jehož jsem členem, otevřel téma "zón setkávání" jako nástroje zklidnění dopravy a současně kvalitnějšího občanského využití sdílených veřejných prostranství v podmínkách České republiky.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.