Novelu zákona o ochraně spotřebitele iniciovanou M. Ratajem podpořily obě komory Parlamentu České republikyMichael Rataj spolu s dalšími poslanci, Janem Bauerem (ODS), Milošem Novým (TOP09), Olgou Richterovou (Piráti) a Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL) předložil v loňském roce návrh novely, kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh získal podporu v obou komorách Parlamentu České republiky, a to napříč politickým spektrem, a nyní míří pro podpis prezidenta republiky.

Aktuální znění zákona o ochraně spotřebitele obsahuje nedostatek, a sice, že umožňuje více interpretací, včetně takové, podle které by nebylo možné projednat přestupky jiným správním orgánem, než Českou obchodní inspekcí, a to navzdory tomu, že není věcně příslušná k dozoru nad dodržováním všech povinností, jejichž porušení je stanoveno jako skutková podstata přestupku podle zákona o ochraně spotřebitele.

Jaký bude praktický dopad uvedeného návrhu? Nově bude jasně řečeno, že k projednávání přestupků jsou příslušné veškeré správní orgány (které k tomu podle přísl. právních předpisů mají danou působnost), nikoli jen Česká obchodní inspekce, jak může být dosud dle platného znění zákona mylně interpretováno.

Důsledkem novely je tedy posílení právní jistoty a předvídatelnosti práva a v neposlední řadě také zamezení možných nežádoucích průtahů řízení.

Účinnost této velmi stručné novely, kterou Michael Rataj jako zástupce navrhovatelů obhájil v Poslanecké sněmovně a následně také v Senátu, se očekává již dnem následujícím po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů – aby nejasnost v zákoně byla odstraněna co nejdříve.

 

Zadavatel: STAN / Zpracovatel: STAN

Další příspěvky

Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.
Návštěva společnosti BRANO Group, a.s.
Poslanec Michael Rataj navštívil v pondělí 8. dubna společnost Brano Group, a.s. v Hradci nad Moravicí, kde se setkal s předsedou představenstva a bývalým poslancem za hnutí ANO Pavlem Juříčkem. Společnost Brano Group patří mezi největší ryze české společnosti specializující se na výrobu autodílů a příslušenství v oboru automobilového průmyslu. Podnikatelské aktivity má společnost v mnoha zemích světa, včetně Číny a Spojených států amerických. Na Opavsku patří Brano Group k největším zaměstnavatelům.
Poslanecký pondělek v Melči, Mikolajicích a Štáblovicích
Již sedmé pondělí v tomto roce se poslanec Michael Rataj věnoval poslanecké práci ve svém volebním regionu. Tentokrát navštívil menší obce Melč, Mikolajice a Štáblovice v jihozápadní části území Opavského Slezska.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.