Poslanecký pondělek v Melči, Mikolajicích a ŠtáblovicíchJiž sedmé pondělí v tomto roce se poslanec Michael Rataj věnoval poslanecké práci ve svém volebním regionu. Tentokrát navštívil menší obce Melč, Mikolajice a Štáblovice v jihozápadní části území Opavského Slezska.

První zastávka v obci Melč začala krátkým přivítáním na obecním úřadě panem starostou Martinem Urbanským, se kterým se Michael Rataj potkává už druhé volební období na schůzích a akcích Venkovského Mikroregionu Moravice. Pan starosta Urbanský po ránu řešil nepříjemné vloupání do hospody na fotbalovém hřišti, přesto s poslancem Ratajem absolvoval návštěvu místní Masarykovy základní školy, kde zrovna probíhalo zasedání školního parlamentu. V něm jsou zastoupeni žáci školy od třetí až do deváté třídy. Členové školního parlamentu v čele se svým prezidentem pod vedením paní učitelky Andrey Endrychové nic neponechali náhodě a připravili si pro poslance Rataje velmi zajímavé otázky. Ptali se nejen na práci poslance, ale i starosty obce, zajímalo je srovnání náročnosti obou povolání. Poslanec Rataj jim vysvětloval náplň své práce, hovořil o své činnosti v parlamentních výborech a podvýborech Poslanecké sněmovny, o procesu tvorby legislativy a úskalích s tím spojenými, uvedl konkrétní případy svých poslaneckých aktivit. Pohovořil také o práci starosty obce v domovské Brance u Opavy či o svých školních létech a učitelských anabázích. Vyzdvihl nutnost ovládat dobře jak rodný, tak anglický jazyk, protože schopnost porozumět a pochopit komunikaci je zásadní předpoklad existence každého člověka. Témat se probralo opravdu mnoho a vymezený čas nakonec žákům místní základní školy ani nestačil.

Následovala krátká prohlídka školy, zejména parádně zrekonstruovaných prostor školní kuchyně a jídelny, která zajišťuje stravování nejen pro žáky školských zařízení, ale také pro místní domov s pečovatelskou službou. „Návštěva základní školy v Melči byla velmi osvěžující, už jen proto, že jsem promovaný pedagog českého jazyka a výtvarné výchovy s krátkou praxí na základních školách v Háji ve Slezsku a v Rýmařově. Zvídavost žáků mě překvapila a také potěšila. Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit zasedání školního parlamentu a s žáky pobesedovat. Byla to příjemná změna oproti skutečnému parlamentu, kde se moc nediskutuje, ale spíše jen pronáší zdlouhavé a často smysl nedávající projevy. Otázky žáků rozhodně nebyly jednoduché, tentokrát se nikdo neptal na výši platu a ceny pokrmů v poslanecké kantýně. Snad jsem žáky svými odpověďmi alespoň trochu přiměl se zamyslet. Doufám, že se v Melči zase brzy objevím a seznámím se i s dalšími obecními projekty,“ shrnul něco přes hodinu trvající návštěvu Melče Michael Rataj.

Pokračující dopolední část pracovního programu následně patřila návštěvě obce Mikolajice, která byla od 1. ledna 1979 do 23. listopadu 1990 místní částí střediskové obce Melč. Mikolajice se pyšní nejstarším Sborem dobrovolných hasičů ve Slezsku, v letošním roce sbor oslaví již 145. výročí své existence. Poslance Rataje přivítali v roce 2022 nově zvolení starosta obce Tomáš Kejha a místostarosta obce Petr Jedlička. Malá obec Mikolajice překvapí koncentrací občanských staveb a s touto skutečností možná souvisejícím bohatým společenským životem zahrnujícím dodržování kulturních tradic i svornou účast obyvatel obce v dobrovolných aktivitách konaných majících za cíl zvelebení obce. Mikolajice mají velmi příznivý demografický vývoj, věkový průměr obyvatelstva nedosahuje čtyřiceti let. Obec proslula velmi navštěvovanou a říjnovou akcí s názvem Hubertova jízda, která se koná na nedalekém kopci nad Mikolajicemi. Další akce jsou neméně populární, ať už se jedná o vodění medvěda či velikonoční řehtání, obě mají letitou tradici. Pořádaných akcí je daleko víc, ne nadarmo už v roce 2006 získala titul Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2006. Stávající vedení má v obci ty nejlepší předpoklady titul vesnice roku obhájit.

V souladu s rozvojovým plánem obce v Mikolajicích dokončili rozsáhlou rekonstrukci obchodu a prostranství za obecním úřadem. Obec je v posledních letech úspěšným čerpatelem krajských dotací na obnovu venkovních prostranství. Hlavní investiční akcí, kterou vedení obce přes nekonečné komplikace připravilo k realizaci, je výstavba nových chodníků podél páteřní silnice druhé třídy. Současný stav chodníků představuje bezpečnostní riziko pro chodce. Obec plánuje podání žádosti o dotaci z programové výzvy Státního fondu dopravní infrastruktury. „Věřím, že Mikolajice se svou žádostí o dotaci uspějí, protože bez dotace nové chodníky nevybudují. To je úskalí malých obcí, jejichž rozpočty na takovéto strategické investiční akce, zvláště když se jedná o základní dopravní infrastrukturu, bohužel nestačí. Bez účelových dotací by se venkov neobešel,“ komentoval poslanec Michael Rataj na příkladu Mikolajic finanční možnosti územních samospráv s velmi nízkým počtem obyvatel. V říjnu se zcela jistě do Mikolajic vrátí, starostovo líčení Hubertovy jízdy jej nadchlo a vzbudilo v něm zájem se akce zúčastnit.

Poslední zastávkou na poslaneckém výjezdu v pondělí 25. března byla návštěva obce Štáblovice, která je součástí Venkovského Mikroregionu Hvozdnice. Setkání s nově zvoleným starostou obce Radimem Vajdou se neslo v duchu diskuse nad nedávnou historií obce, jejíž dominantou je štáblovický zámek vlastněný podnikatelem Kamilem Kolkem. Obec je v současné době i fotbalovou baštou s hezkým sportovním areálem, tým mužů se během šestnáctiletého období své existence vykopal z pralesní ligy do okresního přeboru. Odloučené pracoviště příspěvkové organizace Masarykova základní a mateřská škola v Melči nabízí dětem ze Štáblovic a z místních částí Vendelín, Lipina a Štáblovický mlýn   předškolní a školní vzdělávání v malotřídní škole s I. stupněm. Struktura této příspěvkové organizace v čele s ředitelem Mgr. Pavlem Piskovským prakticky představuje ideální model fungování školských zařízení z pohledu státu. Zřizovat v každé obci se školským zařízením vzdělávací příspěvkovou organizaci s pozicí ředitele je nejen pro stát ekonomicky nevýhodné, ale ani nijak zvlášť přínosné z pohledu vzdělávacího procesu jako takového.

Značná část debaty se točila kolem případného společného projektu cyklostezky propojující okolní obce, včetně Branky u Opavy, kde je starostou poslanec Michael Rataj. Okolní obce Uhlířov, Branka u Opavy, Štáblovice, Dolní Životice a Litultovice by mohly ještě v tomto volebním období vybudovat cyklostezku, která propojí území a přivede cykloturisty do této části Opavského Slezska. Projekt by obce mohly realizovat společně a s financováním by mohl pomoci kraj. Každá ze zúčastněných stran však musí již nyní začít pracovat na přípravě pozemků, přes které trasa povede.  Dalšími tématy rozhovoru byla chystaná rekonstrukce kořenové čistírny odpadních vod v obci Štáblovice nebo energetické úspory a komunitní energetika. Štáblovice disponují několika obecními byty v objektech, které by mohly na střechách nést fotovoltaickou elektrárnu a vyrobenou elektrickou energii využít minimálně na ohřev vody.

Na závěr poslanec Michael Rataj popřál panu starostovi Vajdovi mnoho úspěchů v jeho náročné práci a návštěvou Štáblovic uzavřel v již popoledních hodinách další pondělní poslanecký výjezd do regionu.

Diskuse s žáky ZŠ Melč

Poslanec Michael Rataj se starostou Mikolajic Tomášem Kejhou

Poslanec Michael Rataj se starostou Štáblovic Radimem Vajdou.

 

Zadavatel: STAN / Zpracovatel: STAN

Další příspěvky

Setkání se starosty Venkovského Mikroregionu Moravice
V pondělí 3. června navštívil poslanec Michael Rataj obec Skřipov, kde se setkal se starostou Skřipova Ing. Radimem Čechem, starostou obce Větřkovice Miroslavem Černochem a starostou městyse Březová Ing. Janem Turovským. Všechny obce jsou stejně jako obec Branka u Opavy členy Venkovského Mikroregionu Moravice, takže setkání se odehrávalo v přátelské atmosféře nad tématy, která starostové obcí potřebují a chtějí řešit.
Návštěvy žáků na plénu Poslanecké sněmovny aneb “pane poslanče, jak to děláte, že vám z toho nepraskne hlava?”
Tento týden je v rámci mimořádné schůze na plénu Poslanecké sněmovny projednávána komplexní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, mediálně známější jako důchodová reforma. I přes to, že byl Michael Rataj určen zpravodajem tohoto tisku, a tráví tak dlouhé hodiny u stolku zpravodajů, našel si prostor pro krátká setkání s žáky dvou základních škol, kteří se za ním tento týden z Moravskoslezského kraje vypravili.
Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.