Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a BruntáluV pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.

Diskuse se točila i kolem problematiky vylidňování strukturálně postižených regionů. V rámci Moravskoslezského kraje patří Bruntálsko k nejpostiženějším. Potýká se se sociálně – ekonomickými problémy a s vysokou zátěží pro veřejné rozpočty v rámci snahy pomocí státu se sanací těchto problémů. Město Břidličná spolupracuje s místními podniky, zejména s firmou Al Invest, aby obyvatelstvo nepřišlo o pracovní příležitosti a společně postupovali i v řešení nejpalčivějších problémů města, například chátrající sportovní haly. Dnes v bývalých Kovohutích Břidličná pracuje na 350 místních obyvatel z celkem 750 zaměstnanců firmy.

Starosta města dále v rozhovoru s poslancem Ratajem apeloval na navyšování dotačních titulů, které plynou do strukturálně postižených regionů, aby mohly samosprávy zlepšovat podmínky pro život obyvatel a zabránit tak jejich migraci do hospodářsky silnějších regionů.

Druhou zastávkou byla návštěva malebné lázeňské obce Karlova Studánka, která patří mezi turisticky nejnavštěvovanější destinace Jeseníků. Dlouholetá starostka obce Radka Chudová, která v říjnu začala své čtvrté volební období, dlouhodobě řeší velmi palčivý problém, a to převod pozemků ve vlastnictví státního podniku Horské lázně do vlastnictví obce. Dlouholeté soudní spory o pozemky pod místními komunikacemi a chodníky znemožňují obhospodařování a údržbu těchto pozemků a rozvoj obce. Stejný problém se promítá i do nedostatku parkovacích míst v obci.

Závěr pracovní cesty patřil schůzce s místostarostou města Bruntál Petrem Rysem (STAN). Tématem rozhovoru byla opět problematika vysidlování regionu a řešení sociálně – ekonomických problémů spojených s vysokou nezaměstnaností. Těmito tématy se zabývá mimo jiné výbor pro sociální politiku, jehož členem poslanec Michael Rataj je. Témata a postřehy z terénu poslanec Rataj považuje za důležité otevírat a diskutovat na půdě výboru a na plénu dolní komory Parlamentu České republiky.

Další příspěvky

Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský kraj
Ve dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš navštívil Opavské Slezsko
Na základě pozvání poslance Parlamentu ČR a starosty obce Branka u Opavy Michaela Rataje navštívil ve dnech 19. a 20. ledna Opavské Slezsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš (oba STAN).
Zóny setkávání v České republice
Včera jsem na podvýboru pro dopravu, jehož jsem členem, otevřel téma "zón setkávání" jako nástroje zklidnění dopravy a současně kvalitnějšího občanského využití sdílených veřejných prostranství v podmínkách České republiky.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.