Předsedou podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práceVýbory Poslanecké sněmovny jsou orgány, jejichž hlavní funkcí je legislativní a kontrolní činnost. Projednávají věci, které jim v rámci legislativního procesu přikáže Sněmovna, a věci, na jejichž projednávání se usnesou. Právě výbory k řešené problematice zpracovávají expertizu a pro ještě detailnější řešení jednotlivých oblastí si pak výbory zřizují také podvýbory.

Od podzimu loňského roku Michael Rataj zastupuje spolu s dalšími kolegy poslanci hnutí STAN ve výboru pro sociální politiku a v hospodářském výboru. V rámci prvního zmíněného byl 19. ledna zvolen předsedou jednoho ze čtyř jeho podvýborů, a to podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce. Na zasedání hospodářského výboru byl zvolen členem podvýboru pro dopravu.

Ve své práci ve výborech i podvýborech se Michael Rataj zaměřuje především na problematiku sociálního a dostupného bydlení, obnovitelné zdroje energie, bezpečnost silniční dopravy, dávkové systémy a odpadovou politiku.

Zatímco jednání podvýborů jsou neveřejná, výbory jsou přístupné i pro veřejnost. Vzhledem k aktuální situaci je účast možná pouze online, a to prostřednictvím webu PS.

Další příspěvky

Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentněji
Na plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Michael Rataj v rámci projednávání zákona předložil společně s kolegy Ivanem Adamcem, Michalem Kučerou a Robertem Telekym dva pozměňovací návrhy, které byly Hospodářským výborem schváleny a doporučeny k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.
Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský kraj
Ve dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.
Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a Bruntálu
V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.