Předsedou podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práceVýbory Poslanecké sněmovny jsou orgány, jejichž hlavní funkcí je legislativní a kontrolní činnost. Projednávají věci, které jim v rámci legislativního procesu přikáže Sněmovna, a věci, na jejichž projednávání se usnesou. Právě výbory k řešené problematice zpracovávají expertizu a pro ještě detailnější řešení jednotlivých oblastí si pak výbory zřizují také podvýbory.

Od podzimu loňského roku Michael Rataj zastupuje spolu s dalšími kolegy poslanci hnutí STAN ve výboru pro sociální politiku a v hospodářském výboru. V rámci prvního zmíněného byl 19. ledna zvolen předsedou jednoho ze čtyř jeho podvýborů, a to podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce. Na zasedání hospodářského výboru byl zvolen členem podvýboru pro dopravu.

Ve své práci ve výborech i podvýborech se Michael Rataj zaměřuje především na problematiku sociálního a dostupného bydlení, obnovitelné zdroje energie, bezpečnost silniční dopravy, dávkové systémy a odpadovou politiku.

Zatímco jednání podvýborů jsou neveřejná, výbory jsou přístupné i pro veřejnost. Vzhledem k aktuální situaci je účast možná pouze online, a to prostřednictvím webu PS.

Další příspěvky

8.B navštívila Poslaneckou sněmovnu
V pátek 13. května zavítali žáci 8. B ZŠ Hradec nad Moravicí do Poslanecké Sněmovny PČR. Vzhledem k probíhající 19. schůzi měli z galerie možnost zhlédnout přímo jednání pléna a vyslechnout část diskuse k uprchlické strategii.
Cesta v regionu, tentokrát do Těškovic
Další cesta v regionu Opavského Slezska vedla v pondělí 9. května do obce Těškovice. Poslanec Michael Rataj navštívil obec na pozvání dlouholetého starosty Ing. Martina Sedláka, který v letošním roce končí ve funkci starosty své páté volební období. Dlouholetá práce byla viditelná na každém projektu, který měl poslanec Rataj v obci Těškovice možnost vidět.
Ohlédnutí za mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny
V prvním květnovém týdnu se konala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny svolaná vládní koalicí. Na programu schůze bylo celkem šest bodů, z nichž byly po mnohahodinové schůzi odhlasovány pouze dva. Drtivou většinu času mimořádné schůze totiž vyplňovaly obstrukce opozičních poslanců.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.