Seminář ke změnám na úřadech práce, ČSSZ a České poštěZměny na úřadech práce, ČSSZ a České poště aneb evoluce, nikoli revoluce. Tak by se dal stručně shrnout výstup semináře, který ve čtvrtek 11. ledna uspořádal poslanec a předseda Podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce Michael Rataj spolu s kolegyní a místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku Pavlou Pivoňkou Vaňkovou. Došlo také na další osud historické budovy bývalé opavské hlavní pošty.

Změn na půdě úřadů práce, České pošty i České správy sociálního zabezpečení se v posledních měsících odehrává mnoho a další úpravy jejich fungování nás čekají v roce 2024. Proto bylo žádoucí si je přehledně a komplexně představit a shrnout na setkání určeném pro členy a registrované příznivce hnutí STAN. Změny zde prezentovali a na otázky odpovídali generální ředitel ÚP Daniel Krištof, ústřední ředitel ČSSZ František Boháček, ředitel České pošty Miroslav Štěpán a náměstek ministra vnitra Lukáš Hendrych.

V centru pozornosti poslance Rataje jakožto předsedy podvýboru stojí zejména problematika Úřadu práce, ale i jeho budoucí spolupráce s Českou poštou. „Od počátku jsem vnímal silnou kritiku situace na úřadech práce, od nespokojenosti některých zaměstnanců s množstvím a způsobem řešení práce a jejich odměňováním, přes přetíženost zejména některých pražských poboček, nesystematické řešení problémů a velkou závislost na manuálním zpracování agend, až po chybějící scannery a další nástroje umožňující či usnadňující práci zaměstnanců. Jedná se o problémy, které se zde neřešily již od 90. let.“ uvedl Michael Rataj seminář.

„Nyní jsme v polovině volebního období a já mohu upřímně říci, že mě velmi těší množství změn, které se na Úřadu práce za poslední dva roky odehrály. Za velký úspěch považuji rychlou reakci a pomoc se zvládáním ukrajinské krize, zajištění administrace jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě, dále zprovoznění aplikace Jenda, která umožňuje vyřídit záležitosti ohledně rodičovského příspěvku, přídavku na dítě a příspěvku na bydlení bez fyzické návštěvy úřadu, ale také veškeré zjednodušení procesů, které ve svém důsledku usnadní práci zaměstnanců a zefektivní celkové fungování Úřadu práce.“

Všichni prezentující, tedy generální ředitel Úřadu práce, ústřední ředitel ČSSZ i ředitel České pošty se shodli na tom, že výsledkem jimi chystané restrukturalizace a změn jsou jednodušší, přátelštější a také modernější úřady, lépe připravené pro komunikaci v 21. století. Cílem je, aby jednotlivé instituce sloužily co nejlépe svým klientům a zároveň fungovaly efektivně a bez nadměrné potřeby manuální činnosti zaměstnanců, kterou dnes může bez problému nahradit technika. Plánována je kromě jiného i užší spolupráce úřadů práce a České pošty, která zajistí, že tato instituce bude svým klientům nablízku.

Setkání využil poslanec Rataj také k tomu, aby se zeptal ředitele České pošty na aktuální situaci historické budovy bývalé opavské hlavní pošty na Masarykově třídě. Letos je to 10 let, co byla uzavřena a přestěhována do OC Breda-Weinstein. Její budoucnost je stále nejistá, o budovu nikdo nemá zájem, přestože již byla nabídnuta ve 27 aukcích majetku ČP. Z původní ceny 100 milionů korun je nyní k mání za necelých 30 milionů korun.

Na seminář poslanec Rataj dále naváže a pokroky bude i nadále pečlivě sledovat. „Spolu s členy Podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce na konci ledna navštívíme jednu z pražských poboček úřadu práce a seznámíme se zde s konkrétními změnami v klientské zóně, jak je zprocesováno podání jakékoli žádosti o příspěvek, k jakým optimalizačním úsporám došlo v souvislosti se spuštěním aplikace systému Jenda a digitalizací dalších procesů, čili dosažené pokroky a výsledky zjednodušení činnosti této instituce v roce 2023.“

 

Další příspěvky

Návštěva Mokrých Lazců, Kravař a Štítiny
Série poslaneckých návštěv obcí a měst na Opavsku pokračovala v pondělí 19. února do Mokrých Lazců, Kravař a Štítiny. Všechna tři setkání poslance Michaela Rataje se starosty těchto obcí byla vcelku inspirativní. Každá obec či město je originál, který se má čím pochlubit, ale řeší také konkrétní problémy. Tak jako při minulých návštěvách, i tentokrát zaznívaly při diskusích s vedením obcí poznatky z „terénu“, jež Michael Rataj hodlá zužitkovat při výkonu mandátu poslance.
Návštěva Velkých Hoštic, Chlebičova a Štěpánkovic
Pondělí 12. února odstartovalo sérii letošních návštěv poslance Michaela Rataje v obcích Opavského Slezska. Poslanec Rataj nejprve navštívil Velké Hoštice, Chlebičov a Štěpánkovice. Všechny tři obce spolu katastrálně sousedí a mají proto také řadu společných témat. Jsou zapojeny do Sdružení obcí Hlučínska, Místní akční skupiny Hlučínsko a Venkovského mikroregionu Hlučínsko Západ.
Návštěva opavských mrazíren Bidfood
Další poslanecké pondělí 29. ledna patřilo návštěvě opavské firmy BidFood. Poslanec Michael Rataj se zde setkal s ředitelem společnosti panem Janem Vilímcem. Společnost BidFood, která je z minulosti známa pod názvem Opavské mrazírny, má v Opavě dva výrobní závody. Jak již název napovídá, klíčovým sortimentem, se kterým firma obchoduje, jsou mražené výrobky.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.