Seminář ke změnám na úřadech práce, ČSSZ a České poštěZměny na úřadech práce, ČSSZ a České poště aneb evoluce, nikoli revoluce. Tak by se dal stručně shrnout výstup semináře, který ve čtvrtek 11. ledna uspořádal poslanec a předseda Podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce Michael Rataj spolu s kolegyní a místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku Pavlou Pivoňkou Vaňkovou. Došlo také na další osud historické budovy bývalé opavské hlavní pošty.

Změn na půdě úřadů práce, České pošty i České správy sociálního zabezpečení se v posledních měsících odehrává mnoho a další úpravy jejich fungování nás čekají v roce 2024. Proto bylo žádoucí si je přehledně a komplexně představit a shrnout na setkání určeném pro členy a registrované příznivce hnutí STAN. Změny zde prezentovali a na otázky odpovídali generální ředitel ÚP Daniel Krištof, ústřední ředitel ČSSZ František Boháček, ředitel České pošty Miroslav Štěpán a náměstek ministra vnitra Lukáš Hendrych.

V centru pozornosti poslance Rataje jakožto předsedy podvýboru stojí zejména problematika Úřadu práce, ale i jeho budoucí spolupráce s Českou poštou. „Od počátku jsem vnímal silnou kritiku situace na úřadech práce, od nespokojenosti některých zaměstnanců s množstvím a způsobem řešení práce a jejich odměňováním, přes přetíženost zejména některých pražských poboček, nesystematické řešení problémů a velkou závislost na manuálním zpracování agend, až po chybějící scannery a další nástroje umožňující či usnadňující práci zaměstnanců. Jedná se o problémy, které se zde neřešily již od 90. let.“ uvedl Michael Rataj seminář.

„Nyní jsme v polovině volebního období a já mohu upřímně říci, že mě velmi těší množství změn, které se na Úřadu práce za poslední dva roky odehrály. Za velký úspěch považuji rychlou reakci a pomoc se zvládáním ukrajinské krize, zajištění administrace jednorázového pětitisícového příspěvku na dítě, dále zprovoznění aplikace Jenda, která umožňuje vyřídit záležitosti ohledně rodičovského příspěvku, přídavku na dítě a příspěvku na bydlení bez fyzické návštěvy úřadu, ale také veškeré zjednodušení procesů, které ve svém důsledku usnadní práci zaměstnanců a zefektivní celkové fungování Úřadu práce.“

Všichni prezentující, tedy generální ředitel Úřadu práce, ústřední ředitel ČSSZ i ředitel České pošty se shodli na tom, že výsledkem jimi chystané restrukturalizace a změn jsou jednodušší, přátelštější a také modernější úřady, lépe připravené pro komunikaci v 21. století. Cílem je, aby jednotlivé instituce sloužily co nejlépe svým klientům a zároveň fungovaly efektivně a bez nadměrné potřeby manuální činnosti zaměstnanců, kterou dnes může bez problému nahradit technika. Plánována je kromě jiného i užší spolupráce úřadů práce a České pošty, která zajistí, že tato instituce bude svým klientům nablízku.

Setkání využil poslanec Rataj také k tomu, aby se zeptal ředitele České pošty na aktuální situaci historické budovy bývalé opavské hlavní pošty na Masarykově třídě. Letos je to 10 let, co byla uzavřena a přestěhována do OC Breda-Weinstein. Její budoucnost je stále nejistá, o budovu nikdo nemá zájem, přestože již byla nabídnuta ve 27 aukcích majetku ČP. Z původní ceny 100 milionů korun je nyní k mání za necelých 30 milionů korun.

Na seminář poslanec Rataj dále naváže a pokroky bude i nadále pečlivě sledovat. „Spolu s členy Podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce na konci ledna navštívíme jednu z pražských poboček úřadu práce a seznámíme se zde s konkrétními změnami v klientské zóně, jak je zprocesováno podání jakékoli žádosti o příspěvek, k jakým optimalizačním úsporám došlo v souvislosti se spuštěním aplikace systému Jenda a digitalizací dalších procesů, čili dosažené pokroky a výsledky zjednodušení činnosti této instituce v roce 2023.“

 

Další příspěvky

Setkání se starosty Venkovského Mikroregionu Moravice
V pondělí 3. června navštívil poslanec Michael Rataj obec Skřipov, kde se setkal se starostou Skřipova Ing. Radimem Čechem, starostou obce Větřkovice Miroslavem Černochem a starostou městyse Březová Ing. Janem Turovským. Všechny obce jsou stejně jako obec Branka u Opavy členy Venkovského Mikroregionu Moravice, takže setkání se odehrávalo v přátelské atmosféře nad tématy, která starostové obcí potřebují a chtějí řešit.
Návštěvy žáků na plénu Poslanecké sněmovny aneb “pane poslanče, jak to děláte, že vám z toho nepraskne hlava?”
Tento týden je v rámci mimořádné schůze na plénu Poslanecké sněmovny projednávána komplexní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, mediálně známější jako důchodová reforma. I přes to, že byl Michael Rataj určen zpravodajem tohoto tisku, a tráví tak dlouhé hodiny u stolku zpravodajů, našel si prostor pro krátká setkání s žáky dvou základních škol, kteří se za ním tento týden z Moravskoslezského kraje vypravili.
Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.