Vzpomínková akce 77. výročí osvobození Opavy ve II. světové válceV pátek 22. dubna se v Opavě uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 77. výročí osvobození Opavy ve II. světové válce. Poslanec Michael Rataj na vzpomínkové akci vystoupil s projevem a uctil památku položením květin u památníku osvobození.

Projev poslance Michaela Rataje naleznete níže.

 

Vážení spoluobčané, ctěný pane primátore, vážení představitelé politických stran a společenských
organizací, vážení zastupitelé města, dámy a pánové, je to pro mě zvláštní příležitost pohovořit na této pietní akci uspořádané k 77. výročí osvobození města Opavy ve II. světové válce. Na náměstí Osvoboditelů jsem se velkolepých oslav osvobození města účastnil už jako žák Základní školy Praskova. Vzpomínám si, že pomník s rudoarmějcem původně stával v centrálním prostoru náměstí, odkud byl přesunut v roce 2014 při rekonstrukci parku.

V den výročí osvobození Opavy u tohoto pomníku hovořili k veřejnosti mnozí politici. Všichni připomínali hrdinství, které prokázali osvoboditelé Opavy a celého Československa, vyslovovali agitky a přání zachovat trvalý světový mír a rozvíjet přátelství mezi národy, to vše s hlubokým úklonem k tehdejším osvoboditelům. Optikou současné agrese Ruské federace proti suverénnímu evropskému státu to dnes vypadá až nepatřičně. Vždyť právě potomci tehdejších osvoboditelů jsou těmi, kteří porušili mír, zničili přátelství s bratrským národem a vyhrožují demokratickému světu použitím zničujících jaderných zbraní.

Absurditu války, která skončila před 77 lety, a jejíž osvobozující konec jsme sem původně měli přijít uctít symbolickým položením květin a věnců k pomníku osvoboditelům, sledujeme v každodenním zpravodajství z pár set kilometrů vzdálené evropské země. V den výročí osvobození města od nacistických okupantů, kdy uctíváme památku 2000 padlých Rudoarmějců, se odehrává jiný „osvobozenecký“ boj na teritoriu suverénního evropského státu Ukrajina. „Osvobození“ má opět podobu vraždění a neuvěřitelného strádání nevinných civilistů, zabíjení tátů od rodin, znásilňování jejich žen a dětí, ničení historické architektury – národního kulturního dědictví, plenění donedávna hezkých a funkčních míst k životu v sutiny a ruiny. Také dnes jsou ve jménu „denacifikace a demilitarizace“ obětovány životy tisíců mladých ruských mužů, řadových vojáků.

Pokud mám zdůvodnit, proč jsem použil slovo „opět“, dovolte mi, abych také jako vystudovaný historik českých a československých dějin připomněl některá fakta „osvobození“ z před 77 let. Opava byla Rudou armádou několik dní letecky bombardována a sčítání škod posléze ukázalo, že patřila k nejvíce zničeným městům v Československu. Po jednom z leteckých útoků Rudé armády na konci března byl zničen městský sál restaurace u Tří kohoutů na dnešní
Hradecké ulici a s ním nové velké síňové varhany. Silný tlak vzduchu rozbil všechny okenní tabule v nejbližším a vzdáleném okolí restaurace. Ta úplně nejhorší noc před hromadným exodem obyvatel nastala ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek, tzn. z 29. března na 30. března 1945, kdy na Opavu dopadlo nepočítaně ruských zápalných bomb. Opavský novinář Lothar Foltinek, který byl jako voják nuceně nasazen k obraně Opavy před Rudou armádou v bunkrech u Milostovic, pozoroval rodnou Opavu, jak se den za dnem mění v trosky a sutiny. Hořící město bylo vidět na velkou vzdálenost, sledovali je například pamětníci až z 15 kilometrů vzdálených Bolatic.

Po přechodu válečné fronty se začali do zničené Opavy vracet její obyvatelé. Jak vypadal život v Rudou armádou „osvobozeném“ městě, popsali někteří pamětníci. Ještě tady hořely budovy, střílelo se, projížděly tudy vojenské jednotky. Vojenské milice okrádaly lidi,
vykrádaly domy. Rudoarmějci si rozdělávali oheň na podlaze v bytech historických domů v centru města, takže takto mimo jiné vyhořel i rodný dům Petra Bezruče. Všechny částečně poškozené nebo ohořelé domy v centru Opavy se poté musely zbourat. V nízkopodlažních bytech obytných domů vojáci ustájili koně. V domech pořádali orgie, na které proti jejich vůli přiváželi německy hovořící Opavanky. Spousta těchto žen zmizela a už je nikdo neviděl. Děla se různá zvěrstva. V obcích na Hlučínsku se mladé ženy musely převlékat do šatů svých babiček a maskovat obličeje šátky, aby unikly pozornosti „osvoboditelů“ a tedy i znásilnění.“ Tolik z citátů pamětníků.

Využívám těchto vzpomínek, abych odůvodnil, proč dnes uctím položením kytice především památku milionů nevinných obětí nejstrašnější války v historii lidstva, obyčejných lidí, civilistů, kteří sic! válku nerozpoutali, ale přišli v ní o zdraví, o život, případně o svůj domov, museli uprchnout za hranice a spolehnout se na pomoc a solidaritu ciziny. Současně vzdávám hold padlým Ukrajincům, kteří jsou v roce 2022 nuceni bránit svou vlast před vojenským vpádem putinovského Ruska. Protestuji proti všem válkám vedeným v imperialistickém zájmu mocných tohoto světa! Přejme si, ať válka na Ukrajině brzy skončí, uprchlíci se mohou vrátit do své vlasti, a agresor a původce války, nechť je potrestán za své činy, jako byli potrestáni přední představitelé nacismu před 77 lety.

Děkuji za vaši pozornost.

Další příspěvky

8.B navštívila Poslaneckou sněmovnu
V pátek 13. května zavítali žáci 8. B ZŠ Hradec nad Moravicí do Poslanecké Sněmovny PČR. Vzhledem k probíhající 19. schůzi měli z galerie možnost zhlédnout přímo jednání pléna a vyslechnout část diskuse k uprchlické strategii.
Cesta v regionu, tentokrát do Těškovic
Další cesta v regionu Opavského Slezska vedla v pondělí 9. května do obce Těškovice. Poslanec Michael Rataj navštívil obec na pozvání dlouholetého starosty Ing. Martina Sedláka, který v letošním roce končí ve funkci starosty své páté volební období. Dlouholetá práce byla viditelná na každém projektu, který měl poslanec Rataj v obci Těškovice možnost vidět.
Ohlédnutí za mimořádnou schůzí Poslanecké sněmovny
V prvním květnovém týdnu se konala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny svolaná vládní koalicí. Na programu schůze bylo celkem šest bodů, z nichž byly po mnohahodinové schůzi odhlasovány pouze dva. Drtivou většinu času mimořádné schůze totiž vyplňovaly obstrukce opozičních poslanců.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.