Vzpomínková akce 77. výročí osvobození Opavy ve II. světové válceV pátek 22. dubna se v Opavě uskutečnila vzpomínková akce u příležitosti 77. výročí osvobození Opavy ve II. světové válce. Poslanec Michael Rataj na vzpomínkové akci vystoupil s projevem a uctil památku položením květin u památníku osvobození.

Projev poslance Michaela Rataje naleznete níže.

 

Vážení spoluobčané, ctěný pane primátore, vážení představitelé politických stran a společenských
organizací, vážení zastupitelé města, dámy a pánové, je to pro mě zvláštní příležitost pohovořit na této pietní akci uspořádané k 77. výročí osvobození města Opavy ve II. světové válce. Na náměstí Osvoboditelů jsem se velkolepých oslav osvobození města účastnil už jako žák Základní školy Praskova. Vzpomínám si, že pomník s rudoarmějcem původně stával v centrálním prostoru náměstí, odkud byl přesunut v roce 2014 při rekonstrukci parku.

V den výročí osvobození Opavy u tohoto pomníku hovořili k veřejnosti mnozí politici. Všichni připomínali hrdinství, které prokázali osvoboditelé Opavy a celého Československa, vyslovovali agitky a přání zachovat trvalý světový mír a rozvíjet přátelství mezi národy, to vše s hlubokým úklonem k tehdejším osvoboditelům. Optikou současné agrese Ruské federace proti suverénnímu evropskému státu to dnes vypadá až nepatřičně. Vždyť právě potomci tehdejších osvoboditelů jsou těmi, kteří porušili mír, zničili přátelství s bratrským národem a vyhrožují demokratickému světu použitím zničujících jaderných zbraní.

Absurditu války, která skončila před 77 lety, a jejíž osvobozující konec jsme sem původně měli přijít uctít symbolickým položením květin a věnců k pomníku osvoboditelům, sledujeme v každodenním zpravodajství z pár set kilometrů vzdálené evropské země. V den výročí osvobození města od nacistických okupantů, kdy uctíváme památku 2000 padlých Rudoarmějců, se odehrává jiný „osvobozenecký“ boj na teritoriu suverénního evropského státu Ukrajina. „Osvobození“ má opět podobu vraždění a neuvěřitelného strádání nevinných civilistů, zabíjení tátů od rodin, znásilňování jejich žen a dětí, ničení historické architektury – národního kulturního dědictví, plenění donedávna hezkých a funkčních míst k životu v sutiny a ruiny. Také dnes jsou ve jménu „denacifikace a demilitarizace“ obětovány životy tisíců mladých ruských mužů, řadových vojáků.

Pokud mám zdůvodnit, proč jsem použil slovo „opět“, dovolte mi, abych také jako vystudovaný historik českých a československých dějin připomněl některá fakta „osvobození“ z před 77 let. Opava byla Rudou armádou několik dní letecky bombardována a sčítání škod posléze ukázalo, že patřila k nejvíce zničeným městům v Československu. Po jednom z leteckých útoků Rudé armády na konci března byl zničen městský sál restaurace u Tří kohoutů na dnešní
Hradecké ulici a s ním nové velké síňové varhany. Silný tlak vzduchu rozbil všechny okenní tabule v nejbližším a vzdáleném okolí restaurace. Ta úplně nejhorší noc před hromadným exodem obyvatel nastala ze Zeleného čtvrtku na Velký pátek, tzn. z 29. března na 30. března 1945, kdy na Opavu dopadlo nepočítaně ruských zápalných bomb. Opavský novinář Lothar Foltinek, který byl jako voják nuceně nasazen k obraně Opavy před Rudou armádou v bunkrech u Milostovic, pozoroval rodnou Opavu, jak se den za dnem mění v trosky a sutiny. Hořící město bylo vidět na velkou vzdálenost, sledovali je například pamětníci až z 15 kilometrů vzdálených Bolatic.

Po přechodu válečné fronty se začali do zničené Opavy vracet její obyvatelé. Jak vypadal život v Rudou armádou „osvobozeném“ městě, popsali někteří pamětníci. Ještě tady hořely budovy, střílelo se, projížděly tudy vojenské jednotky. Vojenské milice okrádaly lidi,
vykrádaly domy. Rudoarmějci si rozdělávali oheň na podlaze v bytech historických domů v centru města, takže takto mimo jiné vyhořel i rodný dům Petra Bezruče. Všechny částečně poškozené nebo ohořelé domy v centru Opavy se poté musely zbourat. V nízkopodlažních bytech obytných domů vojáci ustájili koně. V domech pořádali orgie, na které proti jejich vůli přiváželi německy hovořící Opavanky. Spousta těchto žen zmizela a už je nikdo neviděl. Děla se různá zvěrstva. V obcích na Hlučínsku se mladé ženy musely převlékat do šatů svých babiček a maskovat obličeje šátky, aby unikly pozornosti „osvoboditelů“ a tedy i znásilnění.“ Tolik z citátů pamětníků.

Využívám těchto vzpomínek, abych odůvodnil, proč dnes uctím položením kytice především památku milionů nevinných obětí nejstrašnější války v historii lidstva, obyčejných lidí, civilistů, kteří sic! válku nerozpoutali, ale přišli v ní o zdraví, o život, případně o svůj domov, museli uprchnout za hranice a spolehnout se na pomoc a solidaritu ciziny. Současně vzdávám hold padlým Ukrajincům, kteří jsou v roce 2022 nuceni bránit svou vlast před vojenským vpádem putinovského Ruska. Protestuji proti všem válkám vedeným v imperialistickém zájmu mocných tohoto světa! Přejme si, ať válka na Ukrajině brzy skončí, uprchlíci se mohou vrátit do své vlasti, a agresor a původce války, nechť je potrestán za své činy, jako byli potrestáni přední představitelé nacismu před 77 lety.

Děkuji za vaši pozornost.

Další příspěvky

Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentněji
Na plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Michael Rataj v rámci projednávání zákona předložil společně s kolegy Ivanem Adamcem, Michalem Kučerou a Robertem Telekym dva pozměňovací návrhy, které byly Hospodářským výborem schváleny a doporučeny k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.
Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský kraj
Ve dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.
Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a Bruntálu
V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.