Zóny setkávání v České republiceŘada českých měst a obcí chce realizovat zóny setkávání, avšak konkrétní projekty narážejí na nevytvořené systémové podmínky v legislativě a technických normách. České, moravské a slezské municipality tak jsou připraveny o možnost atraktivního a moderního řešení svých veřejných prostranství, zatímco ve vyspělých západoevropských zemích již potřebnou legislativu a normy mají dávno k dispozici.

V současnosti se o veřejný prostor v českých městech vedou války tu za ochranu řidičů, tu cyklistů, tu chodců. Lidé sice přecházejí z jedné role do druhé či třetí role, přitom si však neuvědomují, že jsou současně ti druzí. Domnívají se, že budou-li všichni respektovat platné normy vyžadované svislým a vodorovným dopravním značením, bude jejich vzájemná interakce probíhat bezproblémově.

Jenže je tady ta věčná nekázeň, kdy zákony a nařízení jsou od toho, aby se porušovaly. Omezení autodopravy řidiči vnímají nelibě, jakékoli zúžení, retardéry, omezení rychlosti či zákazy vjezdu jsou nejčastěji nerespektovanými opatřeními. Cyklisté zase mají často stejnou slepotu před očima jako řidiči. I oni berou omezení – nejen od aut, ale i od chodců, psů apod. jako újmu, a to nejen na společných stezkách pro chodce a cyklisty, ale třeba v parcích. V „praxi“ jsou tak veškerá omezení motoristů ve sdílených veřejných prostranstvích měst a obcí chápána jako útok na konzervativní způsob života a omezení cyklistů zase jako útok na liberální způsob života.

A proto je potřeba hledat řešení, která by posunula společnost a přiměla všechny interagující účastníky, aby se od prostého dodržování dopravních předpisů přesunuli k osobní zodpovědnosti za svou momentální roli na komunikacích a sdílených veřejných prostranstvích ve městech a v obcích. Společně s autorem koncepčního návrhu implementace zón setkávání do českého právního řádu dr. Vojtěchem Novotným, odborníky na dopravu, architekty, Centrem dopravního výzkumu a úředníky ministerstva dopravy budeme v následujících měsících připravovat návrh paragrafových úprav zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a také návrh příslušných technických norem (zejména ČSN 73 6110). Pozměňovací návrh bychom společně s Ondřejem Lochmanem a dalšími poslanci, nejen za STAN, chtěli podat ještě v tomto roce.
Co je to zóna setkávání?

👉 Podobně jako pěší zóna a obytná zóna je i zóna setkávání (sdílený prostor) jedním ze standardních dopravních režimů a přístupů k projektování ulic, náměstí a veřejných prostranství.

👉 Zóna setkávání představuje návrat k přirozenému vnímání ulice, návsi či náměstí jako k multifunkčnímu veřejnému prostranství, ve kterém společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce jsou navzájem vyvážené.

👉 Zóna setkávání je ulice či veřejné prostranství, jehož celá plocha může být rovnocenně využita pro pobytovou, obchodní, společenskou i dopravní funkci a ve kterém je rychlost provozu vozidel přirozeně regulována vzájemnou interakcí a vzájemnou ohleduplností mezi jednotlivými uživateli i stavebním uspořádáním prostoru.

Další příspěvky

Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský kraj
Ve dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.
Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a Bruntálu
V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš navštívil Opavské Slezsko
Na základě pozvání poslance Parlamentu ČR a starosty obce Branka u Opavy Michaela Rataje navštívil ve dnech 19. a 20. ledna Opavské Slezsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš (oba STAN).

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.