Zóny setkávání v České republiceŘada českých měst a obcí chce realizovat zóny setkávání, avšak konkrétní projekty narážejí na nevytvořené systémové podmínky v legislativě a technických normách. České, moravské a slezské municipality tak jsou připraveny o možnost atraktivního a moderního řešení svých veřejných prostranství, zatímco ve vyspělých západoevropských zemích již potřebnou legislativu a normy mají dávno k dispozici.

V současnosti se o veřejný prostor v českých městech vedou války tu za ochranu řidičů, tu cyklistů, tu chodců. Lidé sice přecházejí z jedné role do druhé či třetí role, přitom si však neuvědomují, že jsou současně ti druzí. Domnívají se, že budou-li všichni respektovat platné normy vyžadované svislým a vodorovným dopravním značením, bude jejich vzájemná interakce probíhat bezproblémově.

Jenže je tady ta věčná nekázeň, kdy zákony a nařízení jsou od toho, aby se porušovaly. Omezení autodopravy řidiči vnímají nelibě, jakékoli zúžení, retardéry, omezení rychlosti či zákazy vjezdu jsou nejčastěji nerespektovanými opatřeními. Cyklisté zase mají často stejnou slepotu před očima jako řidiči. I oni berou omezení – nejen od aut, ale i od chodců, psů apod. jako újmu, a to nejen na společných stezkách pro chodce a cyklisty, ale třeba v parcích. V „praxi“ jsou tak veškerá omezení motoristů ve sdílených veřejných prostranstvích měst a obcí chápána jako útok na konzervativní způsob života a omezení cyklistů zase jako útok na liberální způsob života.

A proto je potřeba hledat řešení, která by posunula společnost a přiměla všechny interagující účastníky, aby se od prostého dodržování dopravních předpisů přesunuli k osobní zodpovědnosti za svou momentální roli na komunikacích a sdílených veřejných prostranstvích ve městech a v obcích. Společně s autorem koncepčního návrhu implementace zón setkávání do českého právního řádu dr. Vojtěchem Novotným, odborníky na dopravu, architekty, Centrem dopravního výzkumu a úředníky ministerstva dopravy budeme v následujících měsících připravovat návrh paragrafových úprav zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a vyhlášky č. 294/2015 Sb., a také návrh příslušných technických norem (zejména ČSN 73 6110). Pozměňovací návrh bychom společně s Ondřejem Lochmanem a dalšími poslanci, nejen za STAN, chtěli podat ještě v tomto roce.
Co je to zóna setkávání?

👉 Podobně jako pěší zóna a obytná zóna je i zóna setkávání (sdílený prostor) jedním ze standardních dopravních režimů a přístupů k projektování ulic, náměstí a veřejných prostranství.

👉 Zóna setkávání představuje návrat k přirozenému vnímání ulice, návsi či náměstí jako k multifunkčnímu veřejnému prostranství, ve kterém společenská, ekonomická, pobytová i dopravní funkce jsou navzájem vyvážené.

👉 Zóna setkávání je ulice či veřejné prostranství, jehož celá plocha může být rovnocenně využita pro pobytovou, obchodní, společenskou i dopravní funkci a ve kterém je rychlost provozu vozidel přirozeně regulována vzájemnou interakcí a vzájemnou ohleduplností mezi jednotlivými uživateli i stavebním uspořádáním prostoru.

Další příspěvky

Den boje za svobodu a demokracii
Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva jsem uctil společně s dalšími politiky hnutí STAN položením kytice a zapálením svíčky u Památníku sametové revoluce v Praze na Národní třídě a u Srdce pro Václava Havla na piazzettě Národního divadla.
Setkání se studenty Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
V roli poslance, ale i starosty, jsem dnes měl příležitost setkat se na půdě FSV se studenty, kteří se zajímají o komunální politiku. Na přednášce s názvem Starosta malé obce v akademické reflexi jsme hovořili o úloze starosty, ale v rámci diskuze jsme se dostali i k dalším tématům, například ke slučování obcí. Řediteli FSV UK Petru Jüptnerovi děkuji za pozvání a příjemné setkání.
Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentněji
Na plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Michael Rataj v rámci projednávání zákona předložil společně s kolegy Ivanem Adamcem, Michalem Kučerou a Robertem Telekym dva pozměňovací návrhy, které byly Hospodářským výborem schváleny a doporučeny k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.