Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentnějiNa plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Michael Rataj v rámci projednávání zákona předložil společně s kolegy Ivanem Adamcem, Michalem Kučerou a Robertem Telekym dva pozměňovací návrhy, které byly Hospodářským výborem schváleny a doporučeny k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.

Investiční pobídky jsou veřejnou podporou, upravenou zákonem o investičních pobídkách, s cílem podpořit hospodářský rozvoj České republiky a vytvořit pracovní místa. V roce 2019 byla do zákona vnesena povinnost schvalovat každou investiční pobídku vládou, což v praxi způsobilo problémy, snížilo důvěryhodnost systému u potenciálních žadatelů a učinilo celý proces velmi časově náročný.

Aktuálně navrhované změny zahrnují zrušení této povinnosti a vracejí proces posuzování žádostí na úroveň resortního projednávání. Novela zákona má tedy za cíl zkrátit, zjednodušit a zefektivnit proces schvalování investičních pobídek.

Poslanec Rataj spolu poslanci Adamcem (ODS), Kučerou (TOP09) a Telekym (KDU-ČSL) předložil dva pozměňovací návrhy. První z nich si klade za cíl urychlit projednání žádostí o investiční pobídku, které již byly podány. Po schválení tohoto pozměňovacího návrhu již nebude potřeba tyto projekty projednat ve vládě ČR.

Druhý pozměňovací návrh zavádí možnost poskytovat tzv. jednotlivé neboli ad hoc podpory, která budou již dle svého názvu cílené a umožní České republice konkurovat na poli získávání těch nejvíce klíčových strategických investic formou nabídek na míru. V důsledku pak tato změna může během následujících let pomoci udržet pozici České republiky v globálních výrobních, vývojových a dodavatelských řetězcích.

Předkládaná novela, a to včetně výše uvedených pozměňovacích návrhů, byla ve čtvrtek 22. 6. projednána Hospodářským výborem a míří do druhého z celkových tří čtení na plénu Poslanecké sněmovny, které lze očekávat v následujících týdnech.

Další příspěvky

Setkání se starosty Venkovského Mikroregionu Moravice
V pondělí 3. června navštívil poslanec Michael Rataj obec Skřipov, kde se setkal se starostou Skřipova Ing. Radimem Čechem, starostou obce Větřkovice Miroslavem Černochem a starostou městyse Březová Ing. Janem Turovským. Všechny obce jsou stejně jako obec Branka u Opavy členy Venkovského Mikroregionu Moravice, takže setkání se odehrávalo v přátelské atmosféře nad tématy, která starostové obcí potřebují a chtějí řešit.
Návštěvy žáků na plénu Poslanecké sněmovny aneb “pane poslanče, jak to děláte, že vám z toho nepraskne hlava?”
Tento týden je v rámci mimořádné schůze na plénu Poslanecké sněmovny projednávána komplexní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, mediálně známější jako důchodová reforma. I přes to, že byl Michael Rataj určen zpravodajem tohoto tisku, a tráví tak dlouhé hodiny u stolku zpravodajů, našel si prostor pro krátká setkání s žáky dvou základních škol, kteří se za ním tento týden z Moravskoslezského kraje vypravili.
Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.