Investiční pobídky budou poskytovány rychleji a transparentnějiNa plénu Poslanecké sněmovny je aktuálně projednávána změna zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, která si klade za cíl zjednodušit a zefektivnit proces jejich schvalování. Michael Rataj v rámci projednávání zákona předložil společně s kolegy Ivanem Adamcem, Michalem Kučerou a Robertem Telekym dva pozměňovací návrhy, které byly Hospodářským výborem schváleny a doporučeny k projednání na plénu Poslanecké sněmovny.

Investiční pobídky jsou veřejnou podporou, upravenou zákonem o investičních pobídkách, s cílem podpořit hospodářský rozvoj České republiky a vytvořit pracovní místa. V roce 2019 byla do zákona vnesena povinnost schvalovat každou investiční pobídku vládou, což v praxi způsobilo problémy, snížilo důvěryhodnost systému u potenciálních žadatelů a učinilo celý proces velmi časově náročný.

Aktuálně navrhované změny zahrnují zrušení této povinnosti a vracejí proces posuzování žádostí na úroveň resortního projednávání. Novela zákona má tedy za cíl zkrátit, zjednodušit a zefektivnit proces schvalování investičních pobídek.

Poslanec Rataj spolu poslanci Adamcem (ODS), Kučerou (TOP09) a Telekym (KDU-ČSL) předložil dva pozměňovací návrhy. První z nich si klade za cíl urychlit projednání žádostí o investiční pobídku, které již byly podány. Po schválení tohoto pozměňovacího návrhu již nebude potřeba tyto projekty projednat ve vládě ČR.

Druhý pozměňovací návrh zavádí možnost poskytovat tzv. jednotlivé neboli ad hoc podpory, která budou již dle svého názvu cílené a umožní České republice konkurovat na poli získávání těch nejvíce klíčových strategických investic formou nabídek na míru. V důsledku pak tato změna může během následujících let pomoci udržet pozici České republiky v globálních výrobních, vývojových a dodavatelských řetězcích.

Předkládaná novela, a to včetně výše uvedených pozměňovacích návrhů, byla ve čtvrtek 22. 6. projednána Hospodářským výborem a míří do druhého z celkových tří čtení na plénu Poslanecké sněmovny, které lze očekávat v následujících týdnech.

Další příspěvky

Členové výboru pro sociální politiku navštívili Moravskoslezský kraj
Ve dnech 25. až 27. dubna podnikli členové výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny České republiky výjezdní zasedání, jehož cílem byl Moravskoslezský kraj.
Pracovní cesta do Břidličné, Karlovy Studánky a Bruntálu
V pondělí 6. února se poslanec Michael Rataj vydal na pracovní cestu na Bruntálsko. Nejdříve navštívil starostu Břidličné pana Miroslava Kladníčka. Ten poslanci Ratajovi představil projekty, které v městě Břidličná realizovali během předchozích dvou volebních období, či které chystají v tom současném. Tak jako jiné samosprávy, i v Břidličné řeší otázku energetických úspor a plánují např. instalaci fotovoltaických panelů na budovách ve vlastnictví města. V této oblasti Bruntálska má potenciál i výstavba větrných elektráren, která je připravována ve čtyřech bezprostředně sousedících lokalitách.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš navštívil Opavské Slezsko
Na základě pozvání poslance Parlamentu ČR a starosty obce Branka u Opavy Michaela Rataje navštívil ve dnech 19. a 20. ledna Opavské Slezsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš (oba STAN).

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.