Návštěva společnosti BRANO Group, a.s.Poslanec Michael Rataj navštívil v pondělí 8. dubna společnost Brano Group, a.s. v Hradci nad Moravicí, kde se setkal s předsedou představenstva a bývalým poslancem za hnutí ANO Pavlem Juříčkem. Společnost Brano Group patří mezi největší ryze české společnosti specializující se na výrobu autodílů a příslušenství v oboru automobilového průmyslu. Podnikatelské aktivity má společnost v mnoha zemích světa, včetně Číny a Spojených států amerických. Na Opavsku patří Brano Group k největším zaměstnavatelům.

Setkání se především věnovalo diskusi nad aktuálními tématy, které trápí velké průmyslové podniky. Především z oblasti ekonomické a bezpečnostní. Hlavní část se týkala vysokých cen elektrické energie a plynu. Pavel Juříček v dubnu obeslal členy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR s upozorněním, že skrze stále vysoké ceny elektřiny dochází k postupné likvidaci českých firem, zejména těch energeticky náročných, připojených na vysokém nebo velmi vysokém napětí. Dle jeho slov se obrátil rovněž na ministra průmyslu, předsedu vlády a na poslance, ale bez adekvátní reakce. Až s poslancem Ratajem mohl záležitost prodiskutovat a vyjádřit nespokojenost nad výší pomoci, kterou stát podnikům poskytuje. Přitom Brano není firma, která jen natahuje ruku a chce po státu peníze. K záležitosti spotřeby elektrické energie přistupuje aktivně a hledá úspory budováním alternativních zdrojů výroby. V lednu letošního roku uvedla firma do provozu vlastní půlmegawattovou fotovoltaickou elektrárnu na střechách výrobních hal. Jak zdůraznil Pavel Juříček, bez jediné koruny dotace. „Množství takto vyrobené elektřiny je v celkové spotřebě společnosti zanedbatelné, ale Brano potvrzuje směr, kterým se všechny energeticky náročné podniky ubírají,“ dodává poslanec Michael Rataj.

Další část diskuse se věnovala tématu, kterému se poslanec Rataj v poslední době intenzivně věnuje. Tím je problematika zákona o mistrovských zkouškách a mistrovské kvalifikaci. Ze strany Hospodářské a Agrární komory ČR je zájem, aby tento zákon byl konečně přijat, a řemeslníci, kteří vykazují vysokou kvalitu své práce, mohli po složení mistrovské zkoušky získat označení „mistr“. Poslanec Michael Rataj však chce spojit tuto kvalifikaci s možností odborně vést tovaryše, to znamená rozšířit možnosti vzdělávání v České republice a doplnit systém tzv. duálního vzdělávání, ve kterém Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravuje zásadní změny. „Usiluji o to, aby řemeslník, který složí mistrovskou zkoušku a získá označení mistr, mohl vést tovaryše, ať už jako živnostník nebo zaměstnanec, a předávat mu své zkušenosti, v podstatě z něho vychoval stejně kvalitního řemeslníka, jako je on sám,“ vysvětluje poslanec Michael Rataj. „V Německu, Švýcarsku, Rakousku je to běžná praxe, která fungovala i u nás ještě v průběhu druhé světové války.“ Změny se pokouší připravit ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které by mělo záměru mistrovských zkoušek přiřadit kvalifikační a odborný vzdělanostní rámec. „Návrh zákona o mistrovských zkouškách v podstatě považuji za možnou doplňkovou součást reformy vzdělávacího systému v ČR, jejímž cílem by mělo být zvýšení kvality absolventů odborných učňovských škol. Stručně řečeno, snažím se zákon o mistrovské zkoušce a mistrovské kvalifikaci propojit se systémem vzdělávání v České republice, abychom dokázali motivovat schopné řemeslníky a zaměstnance k přenášení praktických zkušeností a znalostí na generace absolventů základních škol a do budoucna zajistili dostatečnou nabídku kvalitních řemeslníků na trhu. Všichni dobře víme, jak těžké je dnes sehnat řemeslníka, jak dlouho se na ně čeká, a kolik žáků základních škol má zájem řemeslu se vyučit. Přitom ne každý absolvent střední nebo vysoké školy humanitního typu se s tímto typem vzdělání slušně uživí…“ Záměru poslance Rataje Pavel Juříček vyjádřil podporu, koneckonců sám se před nějakým časem v této záležitosti snažil angažovat.

Předmětem asi hodinové diskuse byla také výměna poznatků a zkušeností z práce v Hospodářském výboru Poslanecké sněmovny PČR, zejména budoucnost tuzemského hospodářství, a to nejen v oblasti energií a jejích zdrojů. Pavel Juříček byl totiž v minulém volebním období místopředsedou tohoto výboru.

Areál společnosti Brano leží z větší části na katastrálním území Branky u Opavy, kde je poslanec Michael Rataj starostou, takže se řada diskutovaných témat týkala společného rozvoje území obce a výrobního areálu Brano. Jedním ze zajímavých podnětů Pavla Juříčka je vybudování malé vodní elektrárny na řece Moravici, která by mohla vyrábět elektřinu pro potřeby nejen společnost Brano, ale i přilehlé obce Branka u Opavy a města Hradec nad Moravicí. „Pro vedení každé samosprávy je důležité komunikovat s podnikatelským sektorem na svém katastru. Nápad na vybudování vodní elektrárny na Moravici s průtokem cca 5 m3/s se mi líbí, a protože se chystám za ředitelem Povodí Odry i kvůli dalším záležitostem, například přeložení části cyklostezky na břeh řeky Moravice, určitě s ním také na toto téma podiskutuji,“ uzavřel ohlédnutí za návštěvou v Brano Group, a.s. poslanec Michael Rataj.

Pavel Juříček a poslanec Michael Rataj

 

 

Zadavatel: STAN / Zpracovatel: STAN

Další příspěvky

Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.
Novelu zákona o ochraně spotřebitele iniciovanou M. Ratajem podpořily obě komory Parlamentu České republiky
Michael Rataj spolu s dalšími poslanci, Janem Bauerem (ODS), Milošem Novým (TOP09), Olgou Richterovou (Piráti) a Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL) předložil v loňském roce návrh novely, kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh získal podporu v obou komorách Parlamentu České republiky, a to napříč politickým spektrem, a nyní míří pro podpis prezidenta republiky.
Poslanecký pondělek v Melči, Mikolajicích a Štáblovicích
Již sedmé pondělí v tomto roce se poslanec Michael Rataj věnoval poslanecké práci ve svém volebním regionu. Tentokrát navštívil menší obce Melč, Mikolajice a Štáblovice v jihozápadní části území Opavského Slezska.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.