Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš navštívil Opavské SlezskoNa základě pozvání poslance Parlamentu ČR a starosty obce Branka u Opavy Michaela Rataje navštívil ve dnech 19. a 20. ledna Opavské Slezsko ministr školství, mládeže a tělovýchovy profesor Vladimír Balaš (oba STAN). Svůj ministerský program návštěvy zahájil již ve čtvrtek 19. ledna neformálním setkáním s registrovanými příznivci a členy hnutí STAN MSK a následnou prohlídkou Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, když o zajímavý doprovodný výklad se osobně postaral kastelán Radomíra Přibyly.

Páteční program zahájil ministr Balaš návštěvou Základní školy v Hradci nad Moravicí, která v letošním roce slaví 100 let od svého založení. V tělocvičně školy ministra přivítala spontánní nadšená atmosféra. Žáci si pod vedením svých pedagogů nachystali program, v rámci kterého za hudebního doprovodu školní kapely zazpívali a předvedli své florbalové, basketbalové, fotbalové a gymnastické dovednosti. Vystupující školáci chtěli ze sebe vydat to nejlepší, jen aby se panu ministrovi na návštěvě ve škole líbilo. A nutno dodat, že pan ministr byl moc potěšen!  Ředitel Kupčík ve svém uvítacím proslovu prozradil, že ve školství působí již více než tři desítky let, ale ministra mohl přivítat poprvé.

Druhou zastávkou byla malotřídka v Brance u Opavy, která letos slaví 110 let od svého otevření, a kterou žáci navštěvují pouze do 5. třídy. Ministr Balaš měl možnost v rámci návštěvy výuky matematiky sledovat, jak žáci čtvrté a páté třídy využívají nejmodernější IT technologie při opakování učiva. Školáci soutěžili v online kvízu, kdo nejrychleji a správně vyřeší zadané příklady. Ředitel školy Jan Špička s ministrem pohovořil o zvláštnostech vyučování ve spojených třídách pro dva ročníky, starosta obce a poslanec Michael Rataj zase zmínil určité problémy z pohledu zřizovatele, tedy obce.

Návštěva Mendelova gymnázia v Opavě, dosahovanými výsledky studentů jedné z nejlepších středních škol v Moravskoslezském kraji, byla pro ministra Balaše ukázkou, jak vypadá škola, kde studují ambiciózní studenti vedení špičkovým pedagogickým sborem. Poté, co ministra školství na úvod dojalo úžasné vystoupení Pěveckého sboru Mendelova gymnázia, absolvoval v doprovodu paní ředitelky Moniky Klapkové a dalších pedagogů prohlídky školy a zúčastnil se části hodiny biologie, během níž jej studenti seznámili s praktickými závěry svého výzkumu organických látek. Následně ministr zhlédl v Debatním klubu argumentaci dvou týmů diskutujících na téma změn či zachování stávajícího systému vzdělávání. Ukázka argumentačních schopností studentů Mendelova gymnázia, kteří sklízí úspěchy v Debatní lize, byla pro ministra Balaše velmi inspirativní. Ten se také na následné tiskové besedě se zástupci sdělovacích prostředků o Mendelově gymnáziu vyjádřil, že takto by měla vypadat moderní škola současnosti. Na besedě s vybranými pedagogy školy byl pan ministr informován i o dalších aktivitách školy, které překračují obvyklý rámec středoškolského vzdělávacího procesu, a které školu posouvají, rozvíjejí a tím ji v očích studentů dělají atraktivnější a žádanější. Například zájem studentů druhých a třetích ročníků o program, v rámci kterého si mohou vyzkoušet práci učitele na základní škole ve Lhotě u Opavy, se podle paní ředitelky Klapkové rok od roku zvyšuje. Následně ministra Balaš zhlédl síň osobností – absolventů opavského gymnázia, ze kterých samozřejmě zná dobře svého vládního kolegu a ministra financí Zbyňka Stanjuru, ale více jej zaujal především prvorepublikový ministr financí Karel Engliš. Na závěr přidal ministr Balaš věnování do pamětní knihy gymnázia. V roce, kdy Mendelovo gymnázium slaví 140 let od svého vzniku, je po Petru Piťhovi teprve druhým českým ministrem školství, které gymnázium navštívil.

Závěr návštěvy ministra Balaše v Opavském Slezsku patřil Slezské univerzitě. Setkání s končícím rektorem Pavlem Tulejou a nově jmenovaným rektorem Tomášem Gongolem strávil ministr na půdě Fyzikálního ústavu, kde byl seznámen s unikátním projektem Unisféra. Na Fakultě veřejných politik navštívil Ústav nelékařských zdravotnických studií. Především ukázka moderního zázemí pro praktickou výuku ošetřovatelství či dentální hygieny byla pro ministra Balaše důkazem, že i menší regionální univerzity mají své pevné místo v systému vysokého školství, protože jsou schopné pružně reagovat na potřeby trhu. Ve věcné debatě s vedením univerzity se na závěr řešila mj. témata financování rozvoje vysokých škol a odměňování vysokoškolských pedagogů.

„Pokud bych měl návštěvu ministra Balaše zhodnotit, myslím, že zcela splnila stanovený účel, totiž pohovořit o školských tématech „v terénu“ s pedagogy a získat nové praktické poznatky. Současně lze návštěvu ministra považovat i za jakési ocenění práce pedagogických a nepedagogických pracovníků v Opavském Slezsku, za kterými ministr Balaš přijel, i když pochopitelně nemohl navštívit všechny školy. Současně pan ministr svým vystupováním a jednáním přesvědčil, že si váží práce všech pedagogických pracovníků na různých stupních vzdělávaní a že bude ve své funkci usilovat o další kvalitativní posun školství České republiky“ Doplnil poslanec Rataj.

Další příspěvky

Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.
Novelu zákona o ochraně spotřebitele iniciovanou M. Ratajem podpořily obě komory Parlamentu České republiky
Michael Rataj spolu s dalšími poslanci, Janem Bauerem (ODS), Milošem Novým (TOP09), Olgou Richterovou (Piráti) a Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL) předložil v loňském roce návrh novely, kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh získal podporu v obou komorách Parlamentu České republiky, a to napříč politickým spektrem, a nyní míří pro podpis prezidenta republiky.
Návštěva společnosti BRANO Group, a.s.
Poslanec Michael Rataj navštívil v pondělí 8. dubna společnost Brano Group, a.s. v Hradci nad Moravicí, kde se setkal s předsedou představenstva a bývalým poslancem za hnutí ANO Pavlem Juříčkem. Společnost Brano Group patří mezi největší ryze české společnosti specializující se na výrobu autodílů a příslušenství v oboru automobilového průmyslu. Podnikatelské aktivity má společnost v mnoha zemích světa, včetně Číny a Spojených států amerických. Na Opavsku patří Brano Group k největším zaměstnavatelům.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.