Návštěva Nových Sedlic, Pusté Polomi a HlubočceV pondělí 4. března za jarního počasí vyrazil poslanec Michael Rataj na návštěvu tří obcí v Opavském Slezsku, západně, resp. jihozápadně od Opavy. První obcí na trase byly Nové Sedlice, kam pan poslanec vyrazil za uvolněnou starostkou Zuzanou Holešovou. V Nových Sedlicích se ocitl v dobře známém prostředí, a to nejen kvůli zdejším rodinným vazbám. Prostory obecního úřadu navštívil již jako šéfredaktor okresního týdeníku v roce 1997, kdy se obec Nové Sedlice rozhodla pro osamostatnění na dřívější střediskové obci Štítina. Hlubší otisk zde zanechal v letech 2001-2007, když s podporou bývalého starosty obce MUDr. Tomáše Botha nejprve založil Sportovní klub Nové Sedlice a poté v roli jednatele klubu, hráče a hrajícího trenéra řídil a reprezentoval družstvo mužů v okresních fotbalových soutěžích organizovaných OFS Opava. V roce 2006 se týmu po pěti letech podařilo postoupit do okresní soutěže III. třídy.

Obec Nové Sedlice leží na hlavním dopravním tahu mezi Ostravou a Opavou. Právě poloha na této frekventované silnici I. třídy přináší obci problém s intenzivní dopravou. Desítky tisíc vozidel, které obcí denně projedou, by měl po roce 2027 odvést připravovaný obchvat mezi Novými Sedlicemi a Štítinou. Již v letošním roce mají začít výkupy pozemků, přes které stavba silnice povede. Samotná realizace by mohla začít v příštím roce.

Poslanec Michael Rataj k tomu dodává: „Podporuji přeložku silnice I/11 v celé délce. Na obchvatu Nových Sedlic a nedalekého Komárova je potřeba odvést ještě spousta práce, aby doprava mezi Ostravou a Opavou nezatěžovala hlukem a emisemi obyvatelstvo a také zbytečně neprodlužovala čas potřebný pro překonání vzdálenosti. Věřím, že po krajských volbách na podzim tohoto roku se budeme moci jako hnutí STAN z krajské perspektivy podílet na úspěšné realizaci záměru obchvatů obou obcí.“

Nové Sedlice mají v plánu celou řadu dalších investičních akcí. Prioritu mají nový chodník na Hlavní ulici a položení asfaltového povrchu na místní komunikaci – ulici K Lesu. S rozpočtem, který obec Nové Sedlice s 550 obyvateli má každoročně k dispozici, je při všech potřebách pochopitelné, že na některé investice se peníze nehledají snadno. Obec může těžit z případného partnerství se sousední Štítinou, která připravuje projekt čistírny odpadních vod a s připojením domácností v Nových Sedlicích počítá.

Další část dopoledne patřila návštěvě úspěšného starosty „dvojkové“ obce Pustá Polom Vladimíra Grussmanna, který se dříve významně angažoval ve zdejším fotbalovém klubu a dosáhl s ním vynikajících sportovních úspěchů. Obec se svými necelými 1400 obyvateli prosperuje velmi dobře, avšak její vedení trápí velká míra byrokracie a přehnané požadavky dotčených orgánů při projektování a realizacích investičních záměrů. Diskuse se vedla ohledně novely zákona o obcích, která umožňuje zavedení institutu tzv. „létajícího úředníka“. Ten by se v rámci společenství obcí věnoval specifické problematice a pracoval pro všechny obce daného společenství. V případě Pusté Polomi přišla řeč na oblast bezpečnosti, neboť poměrně nedávno zde došlo na dvě vloupání s vysokou škodou. Létající „policajt“ však není úředník, tato problematika je řešena v zákoně o obecní policii.

Obec Pustá Polom prošla v minulosti úspěšným rozvojem. Důkazem je množství realizovaných investic, ať už výstavba moderního dětského hřiště v centru obce, rekonstrukce školky a školy, rekonstrukce obecního úřadu či naposledy příprava nové lokality pro individuální bytovou výstavbu, v rámci které obec provedla zasíťování stavebních parcel. Tímto zvýšila atraktivitu pozemků pro zájemce, kteří v obci plánují postavit dům. Obec takto dokáže lépe regulovat výstavbu individuálního bydlení pro nové obyvatele či mladé rodiny a současně na růst počtu obyvatel reagovat přípravou občanské vybavenosti, která zajistí dostupnost základních služeb. „Přístup obce Pustá Polom, kdy sama buduje stavební parcely včetně sítí a příjezdových cest, není sice ojedinělý, nicméně většinou obce řeší nové kapacity bydlení prostřednictvím developerů. Obce pak nemají úplně kontrolu nad rozvojem obce a zajištěním základních služeb pro obyvatelstvo, jako je dostatečná kapacita školských zařízení, dostupnost zdravotnictví apod. Své o tom vědí například ve Středočeském kraji, anebo nemusíme chodit daleko, i v sousední Velké Polomi. Proto považuji přístup vedení obce Pustá Polom za rozumný,“ konstatuje Michael Rataj.

Závěrem poslanec Rataj navštívil obec Hlubočec, kde se setkal se starostou Martinem Fryčkou a místostarostou Jiřím Lindovským, kteří jsou ve funkcích první volební období. Malá obec s velkými plány, tak by se dalo v jedné větě shrnout, co bylo hlavním tématem společného rozhovoru.
Vedení obce Hlubočec připravuje celou řadu projektů s pozitivním dopadem na život v obci. Jde například o částečnou rekonstrukci a vybudování nové splaškové kanalizace a výstavbu domovních kořenových čistíren odpadních vod. S vybudováním obec pomáhá občanům formou příspěvku na projektovou dokumentaci. Navazující akcí bude vybudování nových chodníků, které zvýší bezpečnost provozu na místních komunikacích. Připravovaná výstavba nových rodinných domů v několika lokalitách vlastněných developery nebo sdruženími občanů s sebou přináší také požadavky na občanskou vybavenost. V této souvislosti vedení obce plánuje rozšířit mateřskou školu a znovuobnovit fungování základní školy. Situaci komplikuje skutečnost, že objekt školy není využíván již dvacet let. Vzhledem k celé řadě problémů, se kterými se Hlubočec potýká, se vedení obce obrátilo na odborníky z fakulty městského inženýrství Technické univerzity – Vysoké školy báňské v Ostravě, kteří projevili ochotu pomoci obci s komplexním konceptem rozvoje obce.

Ve svém závěru se diskuse vedení obce s poslancem Ratajem věnovala také instalacím a využívání obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, především fotovoltaických panelů a větrných turbín či listových větrných elektráren. „Musel jsem smeknout pomyslný klobouk před vizemi a odhodláním vedení obce Hlubočec,“ shrnul třetí návštěvu poslanec Michael Rataj. „Přeji Hlubočci a jeho občanům, aby se plány nového vedení podařilo realizovat. V případě potřeby budu samozřejmě připraven podat pomocnou ruku, pakliže budu schopen nějak pomoci.“

 

Poslanec Michael Rataj se starostkou Nových Sedlic Zuzanou Holešovou

Michael Rataj se starostkou Nových Sedlic Zuzanou Holešovou

Poslanec Rataj v obci Hlubočec se starostou Martinem Fryčkou a místostarostou Jiřím Lindovským

Michael Rataj v obci Hlubočec se starostou Martinem Fryčkou a místostarostou Jiřím Lindovským

Michael Rataj se starostou obce Pustá Polom Vladimírem Grussmannem

Michael Rataj se starostou obce Pustá Polom Vladimírem Grussmannem

 

Zadavatel: STAN/zpracovatel: STAN

 

Další příspěvky

Setkání se starosty Venkovského Mikroregionu Moravice
V pondělí 3. června navštívil poslanec Michael Rataj obec Skřipov, kde se setkal se starostou Skřipova Ing. Radimem Čechem, starostou obce Větřkovice Miroslavem Černochem a starostou městyse Březová Ing. Janem Turovským. Všechny obce jsou stejně jako obec Branka u Opavy členy Venkovského Mikroregionu Moravice, takže setkání se odehrávalo v přátelské atmosféře nad tématy, která starostové obcí potřebují a chtějí řešit.
Návštěvy žáků na plénu Poslanecké sněmovny aneb “pane poslanče, jak to děláte, že vám z toho nepraskne hlava?”
Tento týden je v rámci mimořádné schůze na plénu Poslanecké sněmovny projednávána komplexní změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, mediálně známější jako důchodová reforma. I přes to, že byl Michael Rataj určen zpravodajem tohoto tisku, a tráví tak dlouhé hodiny u stolku zpravodajů, našel si prostor pro krátká setkání s žáky dvou základních škol, kteří se za ním tento týden z Moravskoslezského kraje vypravili.
Návštěva obcí Píšť a Chuchelná
V pondělí 22. dubna zavítal poslanec Michael Rataj do východní části Opavského Slezska, až téměř k samotné česko-polské hranici. Navštívil obce Píšť a Chuchelná. V první jmenované obci se poslanec Rataj setkal se starostou obce Píšť Danielem Fichnou (od r. 2014) a místostarostou Stanislavem Bartuskem. Druhá část dopoledního programu patřila návštěvě obce Chuchelná a setkání se starostou Rudolfem Sněhotou.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.