Návštěva opavských mrazíren BidfoodDalší poslanecké pondělí 29. ledna patřilo návštěvě opavské firmy BidFood. Poslanec Michael Rataj se zde setkal s ředitelem společnosti panem Janem Vilímcem. Společnost BidFood, která je z minulosti známa pod názvem Opavské mrazírny, má v Opavě dva výrobní závody. Jak již název napovídá, klíčovým sortimentem, se kterým firma obchoduje, jsou mražené výrobky. Od nanuků, přes listové těsto až po mraženou zeleninu. Čtvrtinu sortimentu firma produkuje sama. Opavský závod, který je největší na území bývalého Československa, vyrábí zmrzliny, například známý jahodový nanuk Mrož, ale také zmrazená jídla či maso sous-vide. Na 750 zaměstnanců z celkem 3 000 v ČR produkuje širokou škálu výrobků, které končí ve školních jídelnách, restauracích a maloobchodních řetězcích.

Během poslanecké návštěvy došlo krom představení společnosti BidFood také na diskusi o trhu práce z pohledu zaměstnavatelů, o odměňování zaměstnanců či na energetickou oblast. Právě oblasti energetiky věnuje Michael Rataj velkou pozornost a snaží se komunikovat se společnostmi, které byly energetickou krizí citelně zasaženy. Poznatky přímo od firem, jak se s danou situací vyrovnaly, co je trápí, jak vnímají kroky vlády, jsou přínosné pro další diskuse na parlamentní úrovni v oblasti hospodářské politiky naší země. V oblasti energetických úspor a transformace české energetiky bude stát muset i nadále myslet na firmy, které ztrácejí konkurenceschopnost vlivem vysokých cen energií. „Při návštěvách firem mě vždy zajímá, jak velký dopad měla energetická krize na hospodaření firem a jakým způsobem se jim podařilo situaci zvládnout. Rovněž je pro mě důležité slyšet, zda společnosti podnikly nějaké kroky k energetickým úsporám, či nějaká opatření v této oblasti chystají. Snížení energetické náročnosti se nevyhne žádná česká firma, pokud chce zůstat na trhu,“ řekl poslanec Rataj.

Oblast zaměstnanosti je rovněž důležité téma poslaneckých návštěv. Při aktuální situaci na trhu práce s tříprocentní nezaměstnaností je složité najít potřebnou pracovní sílu. Společnost BidFood zapojila do pracovního procesu také uprchlíky z Ukrajiny, kteří se v naší zemi etablovali. Budoucí setrvání těchto pracovníků bude výzvou pro stát, jelikož s koncem války musí dojít k potřebnému prodloužení pracovních povolení ze strany ukrajinských úřadů. Aby tito pracovníci neodešli z českého pracovního trhu a jejich místa zůstala neobsazena, tlačí čeští zaměstnavatelé na vládu, aby zajistila co nejkratší procesní postup prodloužení pobytu cizinců v České republice.

Nedostatek zájmu zaměstnanců vyučených v oboru nutí také firmu BidFood aktivně vychovávat a přeškolovat zaměstnance přicházející z úplně jiných odvětví a jiného zaměření. Společnost také navázala spolupráci se Střední školou průmyslovou a uměleckou v Opavě, aby již studenti během studia získali odbornou praxi v oboru. Diskuse se proto chvílemi změnila v naléhavé volání managementu firmy po změnách v učňovském školství a jiném přístupu k odbornému vzdělávání. „Jsem připraven podpořit návrhy zákonů, které zajistí vyšší kvalitu absolventů odborných škol, jelikož si uvědomuji, že odborně vzdělaných lidí na trhu práce stále ubývá a v budoucnu se problémy s nedostatkem řemeslníků ještě prohloubí. Firmy dnes neumí sehnat schopné údržbáře či mechaniky, občané čekají na řemeslníka dlouhé měsíce a jsou nakonec rádi, když ten vůbec přijde a požadovanou práci odvede. Rád bych přivedl k jednomu jednacímu stolu zástupce ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstva průmyslu, aby se společně zamysleli, jestli například nepotřebujeme zákon o mistrovské kvalifikaci a mistrovských zkouškách, po kterém volá Hospodářská komora ČR, a kterým bychom současně mohli umožnit mistrům svého oboru vychovávat tovaryše a zajistit tak, že ti nejschopnější řemeslníci předají své know-how dalším generacím,“ doplnil Michael Rataj.

Další příspěvky

Návštěva Mokrých Lazců, Kravař a Štítiny
Série poslaneckých návštěv obcí a měst na Opavsku pokračovala v pondělí 19. února do Mokrých Lazců, Kravař a Štítiny. Všechna tři setkání poslance Michaela Rataje se starosty těchto obcí byla vcelku inspirativní. Každá obec či město je originál, který se má čím pochlubit, ale řeší také konkrétní problémy. Tak jako při minulých návštěvách, i tentokrát zaznívaly při diskusích s vedením obcí poznatky z „terénu“, jež Michael Rataj hodlá zužitkovat při výkonu mandátu poslance.
Návštěva Velkých Hoštic, Chlebičova a Štěpánkovic
Pondělí 12. února odstartovalo sérii letošních návštěv poslance Michaela Rataje v obcích Opavského Slezska. Poslanec Rataj nejprve navštívil Velké Hoštice, Chlebičov a Štěpánkovice. Všechny tři obce spolu katastrálně sousedí a mají proto také řadu společných témat. Jsou zapojeny do Sdružení obcí Hlučínska, Místní akční skupiny Hlučínsko a Venkovského mikroregionu Hlučínsko Západ.
Seminář ke změnám na úřadech práce, ČSSZ a České poště
Změny na úřadech práce, ČSSZ a České poště aneb evoluce, nikoli revoluce. Tak by se dal stručně shrnout výstup semináře, který ve čtvrtek 11. ledna uspořádal poslanec a předseda Podvýboru pro informační technologie, dávkové systémy a problematiku Úřadu práce Michael Rataj spolu s kolegyní a místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku Pavlou Pivoňkou Vaňkovou. Došlo také na další osud historické budovy bývalé opavské hlavní pošty.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.