Návštěva společnosti Ostroj v OpavěV rámci svých poslaneckých aktivit v regionu západního Slezska poslanec Michael Rataj v pondělí 8. ledna navštívil opavskou firmu Ostroj a.s. Ta patří mezi významné slezské strojírenské společnosti a k největším zaměstnavatelům na Opavsku. Pracuje zde více než 800 pracovníků různých profesí. Firma se člení na divize strojírna, hydraulika, kovárna a kalírna a galvanovna a specializuje se na strojírenskou výrobu v oblasti důlních a průmyslových technologií. Patří mezi významné dodavatele automotive dílů, vyrábí také komponenty pro energetický průmysl. Návštěva této společnosti nebyla náhodná. Jako člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR poslanec Michael Rataj navštěvuje průmyslové společnosti s energeticky náročnými provozy, které se od roku 2022 potýkají s drahými energiemi a v roce 2024 budou čelit z titulu připojení k napěťové hladině velmi vysokého napětí nárůstu plateb za regulované složky energií. Důsledky energetické krize a opatření spojená s energetickými úsporami byly hlavními tématy této poslanecké návštěvy.

Na úvod se poslanec Michael Rataj setkal s ředitelem společnosti Ostroj Opava Alešem Martínkem, který mu společně s vedoucím obchodu a marketingu divize kovárna a kalírna Petrem Váchou a šéfkou personalistiky Danielou Krybusovou představil fungování společnosti, strukturu výroby a aktuální situaci s energiemi. Diskuse se rovněž věnovala personální oblasti, zvyšování mezd, problematice tzv. „dohodářů“ či hlavním výzvám, kterým společnosti jako Ostroj čelí v rámci české i unijní ekonomiky.

Společnost Ostroj a.s. v posledních letech čelila významným změnám ve struktuře výroby. Od původní orientace na podzemní, převážně důlní techniku, která byla navázána na těžbu nerostných surovin v tuzemsku, v Polsku, ale zejména v Rusku, postupně výrobu diverzifikovala a svou orientaci napřela na průmyslové strojírenské výrobky. Rovněž v oblasti automotive, která je významnou součást výroby, společnost čelí problémům spojeným s přechodem od výroby aut se spalovacími motory k elektromobilitě. Rychlost tohoto přechodu se týká nejen automobilek, ale také jejich subdodavatelů, mezi něž patří i opavský Ostroj.

Z prezentace hospodářských výsledků firmy Ostroj v posledních pěti letech bylo patrné, jak náročné období představovaly pro společnost Ostroj léta 2022 a 2023, kdy došlo ke skokovému nárůstu cen energií, přičemž rok 2022, ve kterém se po vládním stropu a dani z mimořádných zisků teprve začalo volat, se na hospodaření firmy podepsal nejhůře. „Měl jsem možnost vidět statistiku nákladů, které firma Ostroj vynaložila na energie v minulých letech. Kdyby neměla „nahospodařeno“ z předchozích let, zřejmě by toto extrémně náročné období nezvládla. Doufám, že i přes nárůst cen distribuce elektrické energie a plateb za POZE firma bude mít potřebný odbyt a rok 2024 nezakončí v červených číslech. Nejistota, která panuje na trzích, je značná, snad se podaří situaci stabilizovat. Vedení společnosti Ostroj je odhodláno čelit nemalým výzvám v odvětví strojírenství, automotive či energetiky, což jsou hlavní odbytové oblasti této společnosti. Jsem si plně vědom, že obecně se české hospodářství nachází ve velmi složité situaci a pro vládu České republiky by mělo být prioritou pomoci konkurenceschopnost českého průmyslu zachovat,“ uvedl k návštěvě Ostroje poslanec Michael Rataj.

Závěrem své návštěvy poslanec Michael Rataj navštívil hlavní výrobní haly firmy. V hale kovárny zhlédl výrobu odlitků tažných zařízení pro osobní automobily, v hale strojírny mohl zase vidět, jak v praxi vypadá montáž komponentů pro oblast energetiky.

„Děkuji vedení akciové společnosti Ostroj za možnost navštívit jejich firmu. Je pro mne jako pro slezského patriota důležité, aby zdejší společnosti s dlouhou tradicí i nadále prosperovaly a podílely se na zaměstnanosti a tvorbě HDP v našem regionu. Doufám, že firma Ostroj využije příležitostí, které s sebou nese tato doba. Potěšilo mě, že se nespoléhá na pomoc státu, ale posledních patnáct let aktivně řeší energetické úspory a také v tomto roce připravuje spuštění půlmegawattové fotovoltaické elektrárny. Návštěva mě utvrdila v tom, že je potřeba neslevit v úsilí a v hospodářském výboru Sněmovny i nadále pracovat na zákonech a vylepšovat tak legislativní podmínky pro existenci a rozvoj českých energeticky náročných firem,“ uzavřel svou návštěvu firmy Ostroj Opava poslanec Michael Rataj.

Další příspěvky

Návštěva Mokrých Lazců, Kravař a Štítiny
Série poslaneckých návštěv obcí a měst na Opavsku pokračovala v pondělí 19. února do Mokrých Lazců, Kravař a Štítiny. Všechna tři setkání poslance Michaela Rataje se starosty těchto obcí byla vcelku inspirativní. Každá obec či město je originál, který se má čím pochlubit, ale řeší také konkrétní problémy. Tak jako při minulých návštěvách, i tentokrát zaznívaly při diskusích s vedením obcí poznatky z „terénu“, jež Michael Rataj hodlá zužitkovat při výkonu mandátu poslance.
Návštěva Velkých Hoštic, Chlebičova a Štěpánkovic
Pondělí 12. února odstartovalo sérii letošních návštěv poslance Michaela Rataje v obcích Opavského Slezska. Poslanec Rataj nejprve navštívil Velké Hoštice, Chlebičov a Štěpánkovice. Všechny tři obce spolu katastrálně sousedí a mají proto také řadu společných témat. Jsou zapojeny do Sdružení obcí Hlučínska, Místní akční skupiny Hlučínsko a Venkovského mikroregionu Hlučínsko Západ.
Návštěva opavských mrazíren Bidfood
Další poslanecké pondělí 29. ledna patřilo návštěvě opavské firmy BidFood. Poslanec Michael Rataj se zde setkal s ředitelem společnosti panem Janem Vilímcem. Společnost BidFood, která je z minulosti známa pod názvem Opavské mrazírny, má v Opavě dva výrobní závody. Jak již název napovídá, klíčovým sortimentem, se kterým firma obchoduje, jsou mražené výrobky.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.