Návštěva Velkých Hoštic, Chlebičova a ŠtěpánkovicPondělí 12. února odstartovalo sérii letošních návštěv poslance Michaela Rataje v obcích Opavského Slezska.

Poslanec Rataj nejprve navštívil Velké Hoštice, Chlebičov a Štěpánkovice. Všechny tři obce spolu katastrálně sousedí a mají proto také řadu společných témat. Jsou zapojeny do Sdružení obcí Hlučínska, Místní akční skupiny Hlučínsko a Venkovského mikroregionu Hlučínsko Západ.

První obcí na trase byly Velké Hoštice (1850 obyvatel), kde se poslanec Rataj setkal se starostou Davidem Benkem. Ten v úřadu působí nově od roku 2022. Hlavními tématy rozhovoru bylo odpadové hospodářství, které obec zajišťuje občanům bezplatně. Dále systém financování škol a odměňování pedagogických pracovníků, zodpovědnost starosty za stanovení výše prémie ředitele zřizované školy či dotační tituly pro obce. Diskuse se rovněž vedla nad novelou zákona o obcích, která obcím umožňuje vytvářet společenství obcí se společným, tak zvaným „létajícím úředníkem“. Plat létajícího úředníka zajišťují všechny zapojené obce. Může jít například o HR specialistu, sociálního pracovníka nebo jiného odborníka, pro kterého by se v rámci jediné obce nenašlo dost práce a finančních prostředků na jeho zaplacení. Pan starosta Benek seznámil poslance Rataje také s hlavními tématy, kterými se ve své funkci zabývá: příhodnější využití budovy místního zámku, kde dříve sídlilo dívčí lyceum, výstavba společenského sálu, udržitelnost sportu, zejména kopané, která má v obci velkou tradici, anebo také zajištění průjezdnosti místních komunikací ve vlastnictví obce. Na přeložku silnice I/56 (obchvat V. Hoštic) již sice nevystačil čas, ale k tématu se jistě poslanec Rataj se starostou Benkem dostanou při nejbližší příležitosti.

O přípravě společné cyklostezky z Chlebičova do Velkých Hoštic pro změnu pohovořila starostka Chlebičova Zuzana Kašná, která je ve funkci druhé volební období. Obec má sice poměrně malý katastr, ale současně spoluvlastní komunální skládku směsného odpadu, z jejíhož zisku plynou finance do obecního rozpočtu. Při cca 1200 obyvatelích má obec na příjmové stránce rozpočtu každoročně zhruba trojnásobně vyšší částku než jiné obce podobné velikosti. To obci umožňuje systematicky investovat, například postupně rekonstruuje sdílenou kanalizaci. Provozuje také Poštu partner. V posledních letech Chlebičov řeší dopravní obslužnost. Kraj omezil autobusové spoje přes Chlebičov, což se odrazilo na propojení s okolními obcemi. Například víkendové spoje do sousedních Velkých Hoštic, kde stojí společný farní kostel, jsou naprosto nedostatečné, přitom Chlebičov má jeden z nejvyšších koeficientů, podle kterých se rozpočítávají náklady kraje na dopravu mezi jednotlivé obce na Opavsku. Paní starostka upozornila také na záměr vybudování solárních parků na bonitní orné půdě v katastru sousedních obcí a města Kravaře, kterým se poslanec Rataj bude zabývat.

Poslední zastávkou v rámci pondělní cesty byla obec Štěpánkovice. Tato více než třítisícová obec v samotném srdci Prajzské řeší v posledních letech velké přírůstky dětí a s tím spojenou kapacitu předškolských zařízení. Pan starosta Kolečkář a místostarosta Lasák seznámili poslance Rataje s projektem dětské skupiny Štěpánek, který realizují v rámci dotace z Národního plánu obnovy. Obec nutně potřebuje posílit kapacitu předškolního vzdělávání, protože mateřská škola je již za hranicí kapacity. Diskuse se dále vedla nad příčinami zvyšující se byrokratické zátěže obcí, nad dotačními programy a čerpáním dotací, nad komplikovaností dotačních žádostí a nad často velmi složitými požadavky poskytovatelů dotace. Komunální politici si též vyměnili své zkušenosti v oblasti povolování dopravních staveb, diskutovali o územní samosprávě a přenesené působnosti státní správy. Komentovali také výsledky dvouletého vládnutí kabinetu Petra Fialy s praktickým dopadem do území. Poté, co poslanec (a starosta obce) Rataj zhlédl místní kinosál a zjistil, že starosta obce je současně principálem Štěpánkovického ochotnického soubor, zazněla z jeho strany nabídka, že by místní ochotníci mohli příležitostně zavítat se svým repertoárem také do nově rekonstruovaného sálu v Brance u Opavy.

Ve všech třech obcích zazněla od poslance Michaela Rataje starostům nabídka na pomoc s řešením problémů, které přesahují lokální nebo krajský rozměr.

Další poslaneckou cestu za starosty obcí podnikne Michael Rataj v pondělí 19. února, kdy postupně navštíví obce Mokré Lazce, Štítinu a Kravaře.

Poslanec Michael Rataj se starostou Štěpánkovic panem Kolečkářem a místostarostou Štěpánkovic panem Lasákem.

 

Zadavatel STAN/zpracovatel: STAN

Další příspěvky

Novelu zákona o ochraně spotřebitele iniciovanou M. Ratajem podpořily obě komory Parlamentu České republiky
Michael Rataj spolu s dalšími poslanci, Janem Bauerem (ODS), Milošem Novým (TOP09), Olgou Richterovou (Piráti) a Antonínem Tesaříkem (KDU-ČSL) předložil v loňském roce návrh novely, kterou se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Návrh získal podporu v obou komorách Parlamentu České republiky, a to napříč politickým spektrem, a nyní míří pro podpis prezidenta republiky.
Návštěva společnosti BRANO Group, a.s.
Poslanec Michael Rataj navštívil v pondělí 8. dubna společnost Brano Group, a.s. v Hradci nad Moravicí, kde se setkal s předsedou představenstva a bývalým poslancem za hnutí ANO Pavlem Juříčkem. Společnost Brano Group patří mezi největší ryze české společnosti specializující se na výrobu autodílů a příslušenství v oboru automobilového průmyslu. Podnikatelské aktivity má společnost v mnoha zemích světa, včetně Číny a Spojených států amerických. Na Opavsku patří Brano Group k největším zaměstnavatelům.
Poslanecký pondělek v Melči, Mikolajicích a Štáblovicích
Již sedmé pondělí v tomto roce se poslanec Michael Rataj věnoval poslanecké práci ve svém volebním regionu. Tentokrát navštívil menší obce Melč, Mikolajice a Štáblovice v jihozápadní části území Opavského Slezska.

KontaktNapište mi

Budu rád, když mi napíšete své návrhy, podněty, dotazy.
Pokusím se odpovědět všem.